Zaposlite mlade in pridobite subvencijo programa Prvi izziv

Če v naslednjih mesecih načrtujete zaposlovanje novih sodelavcev, lahko stroške novih zaposlitev znižate s pomočjo programa Prvi izziv. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je te dni namreč objavil javno povabilo za vključitev delodajalcev v program, ki je namenjen spodbujanju zaposlovanja in izboljšanju zaposlitvenih možnosti brezposelnih mladih do 30. leta.

Na povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, in izpolnjujejo še vse druge pogoje, podrobneje opredeljene v javnem povabilu. Pridobijo lahko subvencijo za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 15 mesecev neprekinjeno in vključuje tudi trimesečno poskusno delo.

Subvencija za zaposlitev s polnim delovnim časom znaša 7.250 EUR. Vsebuje 2.250 EUR za poskusno dobo 3 mesecev in 5.000 EUR za nadaljnjih 12 mesecev do izteka obdobja subvencionirane zaposlitve. Predvidenih je 1.240 subvencioniranih zaposlitev brezposelnih mladih, javno povabilo pa je odprto od objave na spletni strani do porabe sredstev, najdlje do 1. 6. 2013.

In kako do subvencije? Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci najprej prijaviti prosto delovno mesto pri območni službi Zavoda. Po prijavi prostega delovnega mesta Zavod napoti k delodajalcem brezposelne mlade iz ciljne skupine javnega povabila glede na zahteve delovnega mesta. Na podlagi tega delodajalci izberejo ustrezne kandidate.

Po opravljenem izboru kandidata lahko delodajalci predložijo ponudbo za subvencionirano zaposlitev na območno službo Zavoda, ki je pristojna glede na njihov sedež. Delodajalci, katerih ponudbe so izbrane na javnem povabilu, z Zavodom podpišejo pogodbo o dodelitvi sredstev. Vsem, ki jih zaposlijo s pomočjo subvencije, morajo zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.

Še več informacij za delodajalce, ki se želijo vključiti v program Prvi izziv, je na voljo na tej povezavi.


Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Kategorije: Novice za delodajalce