Zaposli.me: višja subvencija za delodajalce

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje so bile objavljene spremembe javnega povabila Zaposli.me. Poleg višje subvencije spremembe povabila ponujajo tudi več možnosti.

Kot je zapisano na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje:

Javno povabilo se izvaja v okviru programa Zaposli.me, katerega namen je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih, ki se težje zaposlijo. Predvidenih je 4.950 zaposlitev s pomočjo subvencije, ki se izplača delodajalcem. Za obdobje 2013–2014 je na voljo 19 milijonov EUR: 85 % sredstev financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS), 15 % sredstev pa je zagotovljenih iz proračuna RS.

Po novem se na povabilo lahko prijavijo delodajalci (razen iz sektorja države), ki so pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji najmanj eno leto. Pri tem morajo delodajalci, ki oddajo ponudbo na javno povabilo, izpolnjevati še vse druge pogoje za prijavo. Med njimi tudi pogoj, da v zadnjih 12 mesecih niso zmanjševali števila zaposlenih, razen iz dopustnih razlogov.

Ravno tako se je zvišala subvencija, ki odslej znaša 5.000 EUR za zaposlitev brezposelne osebe za polni delovni čas (40 ur na teden). Subvencija se izplača v enkratnem znesku po zaposlitvi osebe, na podlagi predloženega zahtevka in dokazila. Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto. Višja subvencija velja za vse ponudbe delodajalcev, ki jih Zavod prejme naslednji dan po objavi spremembe javnega povabila, to je 28. junija ali kasneje. Za zaposlitev s krajšim delovnim časom (v skladu z odločbo o invalidnosti) je subvencija sorazmerno nižja.

Brezposelnim, za zaposlitev katerih delodajalci lahko pridobijo subvencijo, so se pridružili tudi iskalci prve zaposlitve, nižje izobraženi in Romi. Še naprej ostaja subvencija za zaposlitev mlajših od 30 let, starejših od 50 let, invalidov, prebivalcev Pokolpja in tistih, ki so brezposelni najmanj eno leto. Za dodelitev subvencije morajo brezposelni v celoti ustrezati vsaj eni od navedenih ciljnih skupin, ki so podrobneje opredeljene v javnem povabilu.

Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. oktobra 2013, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci najprej prijaviti prosto delovno mesto pri območni službi Zavoda, ki je pristojna glede na njihov sedež, oziroma s pomočjo eStoritev. Po prijavi prostega delovnega mesta Zavod napoti k delodajalcu brezposelne osebe iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega mesta. Na podlagi tega delodajalec izbere ustreznega kandidata. Po opravljenem izboru lahko delodajalec predloži ponudbo za subvencionirano zaposlitev na pristojno območno službo Zavoda.

Na dosedanjih štirih javnih razpisih oziroma povabilih Zaposli.me v obdobju 2009–2013 je bila subvencija dodeljena skupaj več kot 10.900 delodajalcem za zaposlitev skoraj 13.300 brezposelnih. Analize kažejo, da po izteku obdobja subvencije ohrani zaposlitev okrog 50 % udeležencev programa, kar dokazuje njegovo uspešnost. 

 

Tukaj si lahko preberete tudi spletno predstavitev povabila in javno povabilo.

 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Kategorije: Novice za delodajalce