Zakaj delodajalci redko navedejo podatek o plači?

Informacija o ponujeni plači je en izmed ključnih podatkov, ki vplivajo na odločitev posameznika na katero delovno mesto se prijaviti oziroma nenazadnje tudi katero ponudbo za delovno mesto izbrati. Žal pa se v Sloveniji še vedno premalo delodajalec odloča za javno objavo plače ali pa saj razpon plače, ki je za objavljeno delovno mesto predvideno.

Na našem zaposlitvenem portalu Optius.com dnevno objavimo tudi preko 250 prostih delovnih mest različnih branž in celotne Slovenije. Žal večina delodajalcev ob objavi zaposlitvenega oglasa ne želi izpostaviti višine plače, čeprav jih k temu spodbujamo.

Glede na naše izkušnje, torej da podatka o plači ne želijo omeniti, navajam nekaj razlogov:

  • ne želijo razkriti podatka o plači, saj smatrajo to informacijo za poslovno skrivnost
  • ne želijo razkriti podatka o plači, ker lahko oglas zasledijo tudi drugi iz istega podjetja in bi se s to informacijo zahtevali pogajanja za višjo plačo
  • njihove plače niso konkurenčne,
  • plače so višje kot pri konkurenci,
  • ne morejo vnaprej predvideti kakšnega kandidata bodo izbrali (nekoga brez izkušenj ali z izkušnjami), ker od tega bo odvisna tudi njegova plača.

Menim, da bi bilo smiselno, da bi podjetja/zaposlovalci v zaposlitvenih oglasih razmislili tudi o objavi podatka o višini plače, v kateri se giba posamezno delovno mesto, saj kandidati tako že takoj dobijo predstavo o tem, kjer se njihova plača lahko giba. Seveda pa je končna plača odvisna od njegovih/kandidatovih izkušenj in dodane vrednosti, ki jo lahko (do)prinese podjetju.

No alternative text description for this image
 
Podatki na našem zaposlitvenem portalu Optius.com kažejo, da je podatek o plači v zaposlitvenih oglasih, v zelo majhnem odstotku, ta je manj kot 10 %. Najpogosteje objavijo podatek o plači delodajalci, kjer je plača odvisna od prodajnih uspehov (variabilen del, stimulacija).

Si pa podatek o plači v zaposlitvenih oglasih povečini, iskalci (nove) zaposlitve želijo, saj lahko že na ta način vnaprej zvedo kaj pričakovati in kakšna so pričakovanja na strani delodajalcev. Mnogokaterega srečanja/ zaposlitveni razgovor, iskalec - delodajalec ne bi bilo, ali pa bi ta bil, če bi bila plača »razkrita« že v štartu.

Kalkulator za informativni izračun bruto - neto plače.
 
Ker smo še vedno v obdobju, ko je iskalec zaposlitve tisti, ki lahko izbira in ne (še) obratno, je vredno razmisliti tudi o tem, da bi se delodajalci tudi zaradi ugleda kot atraktivnenga zaposlovalca in odprete komunikacije do kandidatov (tudi to je Employer Branding), vse bolj odločali razkriti tudi ta, za večino pomemben podatek.

Napisala: Saša Boštjančič, ustanoviteljica in direktorica zaposlitvenega portala Optius.com

Kategorije: Novice za iskalce, Novice za delodajalce