Z delovanjem začela prva skupina strokovnjakov za ukrepanje na področju brezposelnosti mladih

Tudi Evropska unija je končno le spoznala, da je problem brezposelnosti mladih trenutno žal zelo aktualen, zato je v sredini februarja z delovanjem začela prva skupina strokovnjakov za ukrepanje na področju brezposelnosti mladih. S to pobudo želi Evropska komisija zagotoviti hitrejšo in učinkovitejšo uporabo evropskih sredstev in strokovnega znanja za spopadanje s problemom brezposelnosti med mladimi. Prvi rezultati dela skupine bodo predstavljeni na Evropskem svetu 1. in 2. marca 2012.

Skupine strokovnjakov, zbrane za ukrepanje na področju brezposelnosti mladih, se te dni sestajajo v osmih državah članicah Evropske unije, kjer je brezposelnost med mladimi največja; to so Italija, Irska, Grčija, Portugalska, Latvija, Španija, Litva in Slovaška; Slovenije pa med njimi ni, saj stanje, vsaj po mnenju EU, pri nas naj ne bi bilo kritično. Skupine sicer sestavljajo predstavniki nacionalnih organov in uradniki Evropske komisije, ki delujejo na področju regionalne politike, zaposlovanja, socialne politike, izobraževanja in kulture ter ekonomskih in finančnih zadev.

Vsaka ekipa v sodelovanju z nacionalnimi organi in socialnimi partnerji pripravlja usmerjene ukrepe za zmanjšanje brezposelnosti mladih ter pomoč malim in srednjim podjetjem pri dostopu do posojil in subvencij. Strokovnjaki bodo pregledali tudi uporabo strukturnih skladov in nacionalnim organom svetovali, kako naj ta sredstva prerazporedijo projektom, ki bodo imeli največji učinek v najkrajšem času. Po potrebi bodo svetovali tudi o bolj dolgoročnih rešitvah za spodbujanje zaposlovanja, kot so spremembe na področju davčne politike ali socialnih prispevkov.

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

Kategorije: Novice za iskalce