Z bolj kakovostnim učnim načrtom nad brezposelnostjo diplomantov

V torek je na Univerzi Ljubljana potekala okrogla miza z naslovom
Aktualni izzivi zaposljivosti diplomantov. Ena izmed tem je bila predstavitev raziskave o zaposlenosti diplomantov Univerze Ljubljana.

Kot ključen izziv Univerze je konstantno posodabljanje študijskih programov, saj bodo študentje z aktualnim teoretičnim znanjem kot izboljšanimi spretnostmi in pridobljenimi praktičnimi izkušnjami, tudi lažje zaposljivi. Kar pa bi v praksi pomenilo tudi tesnejše sodelovanje med samo šolo kot tudi podjetji, saj mora fakulteta v prvi vrsti razumeti, kaj podjetja potrebujejo in pričakujejo, seveda pa je tudi na strani podjetij, da te svoje želje predajo in o tem seznanjajo šole.

Prav tako so pomembne obštudijske dejavnosti kot tudi mednardone izkušnje diplomantov. Saj ravno te dejavnosti prinašajo praktične izkušnje, ki so potem ključne pri zaposlitvi, saj jih delodajalci cenijo. In tudi med študenti se že opazi, da jih je vse več takih, ki na zaposlitev mislijo že med samim študijem in ne šele, ko z njim zaključijo in diplomirajo. Tako že med samim študijem iščejo načine in možnosti, kako predvsem do pratkičnih znanj in izkušenj na področju, v katerem želijo opravljati svoj poklic. 

Kot pravijo podatki s strani Zavoda RS za zaposlovanje naj bi diplomanti z visoko izobrazbo na svojo prvo zaposlitev v povprečju čakali skoraj 11 mesecev. Glede na raziskavo o zaposlenosti diplomantov Univerze iz Ljubljane, ki temelji na podatkih generacij diplomantov 2006–2010, pa naj bi večina prvo zaposlitev našla v manj kot pol leta.

Vir: Dnevnik.si


Preberite tudi:

Kategorije: Novice za iskalce