V letu 2011 glede na leto 2010 kar 7 odstotkov zaposlitev več

Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije je te dni objavil podatke o zaposlovanju v letu 2011. Kljub upadu novih zaposlitev in porastu brezposelnosti v zadnjih mesecih leta 2011, so skupni rezultati za leto 2011 kljub vsemu precej boljši kot v letu 2010. V letu 2011 se je iz evidence brezposelnih namreč odjavilo 96.941 oseb, od teh 61.010 zaradi zaposlitve, kar pomeni 7 odstotkov več zaposlenih kot v letu 2010. Se nam torej končno le obetajo boljši časi?

Podatki so spodbudni: v letu 2011 so delodajalci prijavili kar 194.468 prostih delovnih mest. Če te podatke primerjamo z letom 2010, opazimo, da je bilo povpraševanje po delavcih v letu 2011 glede na enako obdobje leta 2010 večje za 11,4 odstotka.

In v katerih panogah delodajalci najpogosteje zaposlujejo? Največ prostih delovnih mest je bilo na področju predelovalnih dejavnosti (delodajalci iz predelovalnih dejavnosti so v letu 2011 prijavili kar 38.548 prostih delovnih mest), le nekoliko nižje je bilo povpraševanje delodajalcev iz gradbeništva. A vendar se je število prostih delovnih mest v nekaterih panogah v primerjavi z letom 2010 v letu 2011 zmanjšalo; gre za delovna mesta v rudarstvu, na področju kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti, v dejavnosti javne uprave in obrambe, v poslovanju z nepremičninami in izobraževanju.

Tudi skupna stopnja zaposlenosti kaže na pozitiven trend; v letu 2011 je bilo zaposlenih 118.298 oseb, kar je 13,6 odstotka več kot v letu 2010. Iskalcem zaposlitve se torej počasi le obetajo lepši časi …

Vir: Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije

Kategorije: Novice za iskalce