Uvedba elektronskega bolniškega lista

S 1. januarjem 2020 je stopil v veljavo elektronski bolniški list, kar pomeni, da so jih družinski zdravniki in pediatri že pričeli izdajati.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je pripravil informacijsko rešitev za izdajo potrdila o začasni zadržanosti od dela v elektronski obliki (obrazec eBOL), ki bo nadomestila papirno listino (t. i. »zeleni« BOL).

Izvajalci zdravstvenih storitev po celotni Sloveniji so v novembru in decembru 2019 že začeli s postopnim izdajanjem elektronskega bolniškega lista, do konca leta pa so se morali v sistem vključiti vsi zdravstveni izvajalci.

S 1. januarjem 2020 je stopil v veljavo elektronski bolniški list, kar pomeni, da so jih družinski zdravniki in pediatri že pričeli izdajati.

V prehodnem obdobju do 1.2.2020 bodo zdravniki še lahko izdajali običajen zeleni obrazec, kasneje pa delavec v roke ne bo več dobil papirja, ki bi ga moral odnesti delodajalcu.

Delodajalci bodo morali za začasne zadržanosti od dela obvezno prevzemati elektronski bolniški list prek spletnega sistema SPOT Ministrstva za javno upravo (bivši eVEM). Do njih bo možno dostopati le z digitalnim potrdilom, zato bodo morali pravočasno prilagoditi svojo informacijsko opremo.

Obrazec o upravičeni zadržanosti z dela se bo med drugim še vedno tiskal za zaposlene pri fizičnih osebah in za zaposlene pri tujih organizacijah ter konzularnih in diplomatskih predstavništvih v Sloveniji.

Elektronski bolniski list novost v letu 2020

Kaj sprememba pomeni za zdravnike?

Na ZZZS so prepričani, da bo uvedba elektronskega bolniškega lista pomembno razbremenila družinske zdravnike. Pričakujejo namreč, da se bo s časom zmanjšalo število obiskov zavarovancev v ambulantah, saj jim zgolj zaradi pridobitve bolniškega lista ne bo treba obiskati zdravnika, če bo ta ocenil, da pregled ob zaključku bolniškega staleža ni potreben. Zmanjšali se bodo tudi stroški nakupa predtiskanih obrazcev in stroški tiskanja BOL.

Pooblaščene osebe za zapis podatkov eBOL (osebni zdravnik, medicinska sestra, ...) bodo imele na voljo tudi podatke o preteklih zadržanostih zavarovanca od dela, kar jim bo v pomoč pri odločanju glede nadaljnje odsotnosti z dela. Zaradi vgrajenih avtomatskih kontrol se bo verjetnost izdaje napačnega eBOL skoraj povsem odpravila.

Kaj sprememba pomeni za zaposlene?

Korist naj bi imeli tudi bolniki, saj jim ne bo treba hoditi po bolniške liste, temveč se bo vse urejalo elektronsko. Zavarovane osebe bodo lahko dostopale do svojega elektronskega bolniškega lista na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe, kjer bodo lahko preverile, ali je osebni zdravnik izdal elektronski bolniški list, in pridobile izpis le-tega za primere uveljavljanja svojih pravic na drugih področjih (nezgodna zavarovanja, inšpekcijski pregledi ipd.).

Kaj sprememba pomeni za delodajalce?

Enostavnejše delo naj bi imeli tudi delodajalci. Ukinitev papirne listine bo za delodajalce pomenila avtomatski vnos podatkov iz elektronskega bolniškega lista v njihove informacijske sisteme za obračun plač, nadomestil plač in pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače na ZZZS. Teh podatkov ne bo treba več ročno vnašati, prav tako delodajalcem ne bo treba k zahtevkom za refundacijo nadomestil plač prilagati fotokopije ali skeniranega bolniškega lista.

Pripravila: Mojca Tomšič

Viri:
http://www.zzzs.si/ZZZS/internet/zzzs.nsf/webnovosti/47BF31311812DA0BC12583DF002B8584?OpenDocument
https://evem.gov.si/evem/cms/news/detailEugo.evem?srcsi_cms_news_id=7263

Slika: Pexel

Kategorije: Novice za iskalce, Novice za delodajalce