Umetna inteligenca kot pomoč pri iskanju zaposlitve. Da ali ne?

Odkar se je na spletu pojavil jezikovni model ChatGPT se nas večina sprašuje kaj to pomeni za nadaljnji razvoj človeštva. Bomo še razmišljali na enak način kot smo do sedaj?

ChatGPT je konverzacijski jezikovni model, ki ga je razvil OpenAI. Uporablja algoritme globokega učenja za generiranje odgovorov, podobnih tistim, ki jih dajo ljudje, na podlagi svojih podatkov za učenje, ki vsebujejo velike količine besedila iz različnih virov. Cilj ChatGPT-a je omogočiti ustvarjanje AI sistemov, ki lahko vodijo naravne jezikovne pogovore z ljudmi.

Za kaj vse lahko uporabljamo ChatGPT?

  • Konverzacijske robote (chatbot): izdelava chatbotov, ki lahko odgovarjajo na vprašanja in izvajajo različne naloge za uporabnike
  • Avtomatizirano besedilo generiranje: lahko generira lahko besedilo na podlagi določenega opisa ali konteksta; to se lahko uporabi za generiranje opisov izdelkov, novice in drugih vrst besedil
  • Jezikovni modeli za raziskave: uporablja se za raziskave v področju jezikovnega modeliranja, da se preizkuša njegova sposobnost razumevanja in generiranja jezika.
  • Avtomatizirano prevajanje: uporabimo za avtomatizirano prevajanje besedil iz enega jezika v drugega

AI3

Kako nam lahko ChatGPT pomaga na delovnem mestu?

  • Avtomatizacija pisarniških opravil: generiranje poročil, emailov in drugih besedilnih vsebin
  • Podpora pri projektih: pomoč pri raziskavah, generiranju idej in iskanju informacij, ki so potrebne za projekte
  • Konsultantske storitve: odgovarjanje na vprašanja zaposlenih in zagotavljanje konsultantskih storitev na področjih, kot so pravo, finance in druge strokovne teme
  • Optimizacija delovnih procesov: planiranje in organizacija sestankov, odločanje o prioritetah in druge podobne naloge

Kaj pa ChatGPT kot pomoč pri iskanju zaposlitve?

ChatGPT se lahko uporabi kot pomoč pri iskanju zaposlitve. Na primer, lahko se uporabi za generiranje avtomatiziranih življenjepisov in motivacijskih pisem na podlagi informacij, ki jih vnese uporabnik. To lahko pripomore k hitrejšemu in enostavnejšemu procesu iskanja zaposlitve. Poleg tega lahko chatbot, ki temelji na ChatGPT, pomaga pri odgovarjanju na splošna vprašanja glede kariere in iskanja zaposlitve, kar lahko pomaga uporabnikom pri pripravi na intervjuje in druga pomembna srečanja.


Ljudi smo povprašali, če so že kdaj uporabili ChatGPT na delovnem mestu ali za iskanje zaposlitve.

Graf delo od doma

Anketa, ki je bila izvedena, je pokazala, da je le majhen delež anketirancev (1%) uporabljal umetno inteligenco oz. ChatGPT za pomoč pri urejanju življenjepisa ali iskanju zaposlitve. Med tistimi, ki so uporabljali umetno inteligenco, jih je 21% uporabilo za pomoč pri delovnih nalogah, le 4% anketirancev pa je umetno inteligenco uporabljalo za pomoč pri prijavi na razpis za zaposlitev, kar kaže, da umetna inteligenca še vedno ni široko uporabljena za iskanje novih zaposlitev.

Rezultati kažejo, da večina anketirancev (73%) še ni uporabljala umetne inteligence za omenjene namene. To bi lahko bilo posledica pomanjkanja znanja o tem, kako lahko umetna inteligenca pomaga pri opravljanju vsakodnevnih delovnih nalog, pisanju življenjepisov in splošno iskanje prostih delovnih mest, hkrati pa je to lahko posledica pomislekov o zanesljivosti in učinkovitosti uporabe umetne inteligence pri izpolnjevanju vsakodnevnih nalog. 


Pomembno je opozoriti, da se ChatGPT še vedno razvija in da so na voljo tudi druge tehnologije, ki lahko pomagajo pri delu. Pred uporabo je pomembno preveriti, ali je primerna za določene namene in ali zagotavlja zadovoljivo kvaliteto.

Ta članek je bil pripravljen s pomočjo umetne inteligence ChatGPT.

Kategorije: Novice za iskalce, Novice za delodajalce