Tujci z modro karto enostavneje do zaposlitve v Sloveniji

Nedavno je začel veljati novi Zakon o tujcih, ki med drugim ureja tudi izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi visokokvalificirane zaposlitve, tako imenovano modro karto EU. Slednjo bo mogoče pridobiti pri upravni enoti, ki je pristojna za izdajo in podaljšanje veljavnosti modre karte EU. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje pa bo v tem postopku podal le soglasje.

Modra karta EU, izdana tujcu v Republiki Sloveniji, dovoljuje vstop in prebivanje, kakor tudi opravljanje dela v RS zaradi visokokvalificirane zaposlitve, izdaja pa se za obdobje dveh let. Če je pogodba o zaposlitvi sklenjena za krajše obdobje, se modra karta EU izda za čas, ki je tri mesece daljši od veljavnosti pogodbe, vendar ne dlje kot za dve leti.

Prošnjo za prvo izdajo modre karte EU tujec vloži pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu RS v tujini. Delodajalec pa lahko prošnjo za prvo izdajo modre karte vloži tudi pri pristojni upravni enoti v RS. Prošnjo za podaljšanje modre karte lahko pred potekom njene veljavnosti pri pristojni upravni enoti vložita tujec ali njegov delodajalec.

Tujcu, ki bo v RS želel prebivati zaradi visokokvalificirane zaposlitve, zaradi opravljanja tega dela in s tem povezanega prebivanja v RS, tako ne bo več potrebno pridobiti delovnega dovoljenja in nato še dovoljenja za prebivanje. Modro karto EU, ki združuje delovno dovoljenje in dovoljenje za prebivanje, bo torej mogoče pridobiti pri upravni enoti. S tem se po načelu »vse na enem mestu« zmanjšuje administrativno breme za tujca oziroma njegovega delodajalca, ki zaprosi za modro karto.

Visokokvalificirana zaposlitev je zaposlitev tujca (državljana tretje države), ki ima zahtevana ustrezna in posebna znanja, potrjena z dokazilom o visokošolski izobrazbi, in prejema ustrezno plačilo.

Vir: Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije

Kategorije: Novice za delodajalce