Tudi v Sloveniji se kaže pozitiven splošen trend glede zaposljivosti in potreb po matematikih

Rezultati najnovejše raziskave je pokazala, da se tudi v Sloveniji kaže pozitiven trend v ugledu oz. splošni zaposljivosti in potrebah po matematikih. To se ujema s splošnim trendom, da podjetja v veliko večji meri povprašujejo po kadrih tehničnih, kot družboslovnih strok.

Kako je z zaposljivostjo, kompetencami in potrebami po matematikih pri nas, je bilo jedro raziskave, ki jo je Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) izvedel v sodelovanju s podjetjema Arhea, strokovnjaki za trženjske raziskave  in Trescon, strokovnjaki s področja razvoja kadrov in headhuntinga v marcu 2015. 

Zanimivo pa je, da pri tehničnih profilih, kamor uvrščamo tudi matematike, pri zaposlovanju štejejo poleg strokovnih kompetenc tudi ''mehke'' kompetence. Pri tem so mišljene kompetence timskega dela, komunikacije in vodenja ljudi, ki pa jih sicer fakultete ne postavljajo v ospredje.

Kot glavni zaključek lahko povzemamo pozitivno ugotovitev raziskave, da podjetja, ki že zaposlujejo matematike, nameravajo ta profil v prihodnje še zaposlovati tako kot do sedaj, iz čemer lahko sklepamo, da ta podjetja menijo, da je profil široko zaposljiv. Velja pa opozorilo, da bo (povečano) povpraševanje po matematikih pretežno obsegalo delovna mesta, ki jih tradicionalno že zasedajo, ker se bo obseg poslovanja podjetij povečeval oz. se bo povečevalo število teh delovnih mest v podjetjih. Neizkoriščen potencial se kaže v pridobivanju praktičnih znanj, za diplomante matematike, ko si pridobijo nekaj let delovnih izkušenj, pa se le-ta skriva tudi na drugih delovnih mestih, kjer pa so potrebne še vodstvene veščine oz. druga interdisciplinarna komplementarna znanja in veščine ter sposobnosti.

Iztočnica za pripravo raziskave je bila teza, podana na konferenci skupine podjetij CFR Executive Search v San Diegu, novembra 2015, da bo trg dela v Ameriki šele čez 13 let lahko ponudil toliko diplomatov programov STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), kot jih gospodarstvo potrebuje. Do takrat se (bo) pojavljalo pomanjkanje teh profilov, med katerimi matematiki predstavljajo pomemben del. Podobno aktualen, morda le javno malo manj prepoznan kot zanimiv, je profil matematika tudi pri nas

Raziskava je potekala med 20. marcem in 1. aprilom 2015, izvedena pa je bila s spletnim anketiranjem, ki je potekalo anonimno. K sodelovanju v raziskavi so bila povabljena podjetja, ki so bila zajeta v priložnosti vzorec 850 podjetij, 150 se jih je povabilu odzvalo.

 

Kategorije: Novice za delodajalce