Tudi brezposelni zaradi stečaja ali poslovnih razlogov se lahko vključijo v javna dela

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je objavljena sprememba javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2013. Tako se sedaj v razširjeni izbor kandidatov lahko prijavijo tudi tisti, ki so ostali brez službe zaradi stečaja ali drugih poslovnih razlogov.

Kot je zapisano v obvestilu na straneh Zavoda RS za zaposlovanje se po novem v javna dela ne glede na 

trajanje brezposelnosti lahko vključijo tudi starejši ali nižje izobraženi, ki so izgubili zaposlitev iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije podjetja. Brezposelni, ki so bili v javno delo vključeni manj kot eno leto, se lahko še vključijo za obdobje razlike do enoletne vključitve.

Na podlagi spremenjenega povabila se v javna dela ne glede na trajanje brezposelnosti lahko vključijo tudi:

 • brezposelni, starejši od 50 let, ki jim je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije podjetja,
 • brezposelni s I. ali II. ravnjo izobrazbe (končano ali nedokončano osnovno šolo), ki jim je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije podjetja.

Poleg tega se v programe javnih del lahko vključijo tudi brezposelni, ki so bili vključeni v javno delo manj kot eno leto, in sicer za obdobje razlike do enoletne vključitve.

Še naprej se v javna dela lahko vključujejo naslednje skupine brezposelnih, kot je veljalo do sedaj:

 • brezposelni invalidi, ne glede na trajanje brezposelnosti,
 • brezposelni, ki so bili zadnjih 6 mesecev neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi,
  pri čemer so:
  • mlajši od 30 let,
  • starejši od 50 let,
  • prejemajo denarno nadomestilo ali denarno socialno pomoč (pri centru za socialno delo),
  • imajo I. ali II. raven izobrazbe oziroma usposobljenosti (končano ali nedokončano osnovno šolo),
  • so pripadnik romske skupnosti,
  • so starši invalidnih ali dolgotrajno bolnih otrok,
  • so osebe po prestani zaporni kazni ali
  • so osebe, ki živijo same in imajo enega ali več vzdrževanih članov (sami preživljate otroke v starosti do 26 let, ki se šolajo in ne prejemajo nobene preživnine),
 • dolgotrajno brezposelni, ki so več kot 2 leti prijavljeni med brezposelnimi.

Več o predstavitvi programa za iskalce zaposlitve in javno povabilo za izvajalce programov najdete na povezavi tukaj!

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Kategorije: Novice za iskalce