»Train the trainer« – Vodenje delavnic in skupin

Sponzorirana objava: Dvodnevni - Temeljni seminar, zelo praktičen, povsem tailormade (na kožo osebno vabljenim udeležencem) sestavljen delavnični seminar, kjer bomo izmenjevali izkušnje in se urili na praktičnih primerih vabljenih udeležencev iz poznanih priznanih podjetij iz Slovenije.

Kje to znanje neposredno lahko uporabite?

Pri izvedbi lastnih delavnic oz. internih izobraževalnih dogodkov, pri organizaciji in vodenju razvojno naravnanih sestankov v podjetju, poslovnih konferenc, brainstormingov, vodenju sestankov, ki zahtevajo prelomne odločitve za podjetje, usmerjanju podrejenih v oddelku oz. članov projektega tima, da pridete do akcijskega načrta za projekt, za katerega ste zadolženi, reševanje poslovnih problemov in izzivov, neklasičnih predstavitev...

Kdaj in kje? Skupina do 15 oseb.

15.01.2014, zbiranje 8.30, pričetek od 9.00 do 17.00,

16.01.2014, zbiranje 8.30, pričetek od 9.00 do 17.00

Ljubljana, Pri Peclju seminarska soba (5km od obvoznice)

Tehnike bomo vadili na praktičnih primerih…

Fasilitatorske tehnike bomo vadili na praktičnih primerih povabili vas bomo, da celo sami prispevate izzive (teme), če boste želeli; učili se bomo brainstormingov, urejanja in združevanja idej, postavljanja prioritet, tehnik za velke skupine, tehnike priprave operativnih načrtov, šest klobukov, open space…

Cena seminarja

Cena seminarja  240 EUR + DDV na osebo, plačljiva v enem obroku. Zaradi delavničnega načina dela bo velikost skupine omejena, zato prosimo za prijavo vnaprej in plačilo kotizacije pred seminarjem, s čimer si rezervirate prosto mesto. Cena ne vključuje kosila.

Cilji seminarja

 • Spoznati in si izmenjati spoznanja učinkovitega vodenja skupin in temeljne tehnike za delo z malimi in velikimi skupinami.
 • V praksi preskusiti nekatere izmed tehnik, dograjevati lastne kompetence na tem področju in nekatere izmed tehnik takoj po seminarju uporabiti pri lastnem delu

Vsebina

 • V čem je sploh smisel, da določeno delo vodijo fasilitatorji (moderatorji) in ne vodje ali samo trenerji?
 • Opredelitev namena, ciljev in rezultatov za poslovodstvo, če jim predlagamo moderiran/fasilitiran proces
 • Priprava na skupinski proces, koncipiranje in izvedbo ter follow up
 • Kako sestavimo učinkovit program delavnice oz. fasilitiranega sestanka - dramaturgija
 • Tehnike, ki jih uporabljamo za različne namene in cilje in vsebine (filozofija Art of Hosting, Open Space, Šest klobukov, World Cafe, Pro Action Cafe, enostavna nominalna tehnika, clustering, carussel, glasovanje, dialoški krog, personal committment, vloga in pomen vizualizacije,
 • Žetev (harvesting) rezultatov na nivojih različnih javnosti (poslovodstvo, udeleženci, vodja projekta, svetovni splet ...

Med drugim pa tudi:

 • Kako ustvariti primerno atmosfero in zagreti udeležence za aktivno delo in sodelovanje?
 • Kaj je in kaj ni vloga in naloga fasilitatorja, ki vodi proces (pred, med in po dogodku)?
 • Kaj skriva moderatorski kovček, kako se znajti tudi brez?
 • Udeleženci in njihova razmerja v moderiranem procesu (naročnik, moderator, udeleženci).
 • Obvladovanje težavnih udeležencev (preveč tihih, preveč glasnih, samosvojih).
 • Obvladovanje časa in prostora – ključni elementi za uspeh ali polom.
 • Pomen in uporabnost gradiva z moderiranih procesov in follow up

Seminar vodi mednarodno izkušena moderatorka, predsednica Društva moderatorjev Slovenije

Petra Treven Bernat je izkušena moderatorka, ki se je s tem področjem dela prvič srečala pred 20 leti, ko je obiskovala Tempusov Train the trainer seminar vodenja skupin, nato v praksi v Nemčiji v zavarovalnici Provinzial, v švicarski Juri v agenciji ADEP, v Avstriji se je kalila v vodenju delavnic v okviru matičnega podjetja Trescon, sedaj pa v Sloveniji in v tujini vodi delavnice za različna podjetja, ki želijo izboljšati komuniciranje med zaposlenimi, dvigniti nivo vodenja in najti nove poti za reševanje konkretnih poslovnih situacij, pri čemer želijo aktivno vključiti svoje zaposlene. Je direktorica in ena svetovalk mednarodnega podjetja Trescon v Ljubljani. Tehniko moderiranja uporablja tudi za izvedbo assessment centrov v sklopu izbornih kadrovskih postopkov in ocene potenciala zaposlenih, saj je primarna dejavnost podjetja Trescon iskanje, izbor in razvoj zaposlenih.

Prijava

Prijavo z navedbo vaših kontaktnih podatkov in referenčno številko seminarja 5266 po elektronski pošti na pisarna@trescon.si. Z veseljem vam posredujemo  dodatne informacije na mobilnih številkah 041 786 828 Petra Treven Bernat in 051 211 357 Anja Kranjc.  

Več na trescon.si >

Sponzorirana objava

Kategorije: Novice za delodajalce