Težko pričakovana novost: elektronski bolniški list – nič več fizičnega prevzemanja bolniškega lista pri osebnem zdravniku

V kratkem se obetajo spremembe, ki vam bodo prihranile pot in čakanje v čakalnici pri vašem osebnem zdravniku.

V kolikor ste odsotni z dela zaradi bolezni, poškodbe in nekaterih drugih upravičenih primerov, je vaša pravica, da imate odsotnost tudi upravičeno. To pravico ureja  Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Glede njenega uresničevanja pa se zakon sklicuje na predpise o zdravstvenem zavarovanju (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZVZZ), Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja ter druge podzakonske akte).

Novost elektronski bolniski list

V kolikor vaš osebni zdravnik presodi, da niste sposobni opravljati dela, je tudi zdravnik tisti, ki določi in dovoli izdajo potrdila za bolniško odsotnost z dela. Potrdilo pa morate po odsotnosti, ko se vrnete na delo nemudoma prinesti delodajalcu

Odlična novica je, da Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) pripravlja novost na področju izdajanja bolniškega lista. Dosedanjo potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v papirni obliki bo zamenjalo potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v elektronski obliki in sicer na ZZZS pripravljajo informacijsko rešitev za izdajo papirne listine - potrdila o upravičeni zadržanosti od dela - v elektronski obliki (eBOL), ki bo omogočala postopno nadomestitev papirne listine. Tako vam bo prihranjen čas in obisk zdravnika, hkrati pa bo rešitev razbremenila tudi že tako preobremenjene zdravniške ambulante družinske medicine.

Kdaj lahko pričakujemo uvedbo elektronskih bolniških potrdil?

S prvim septembrom 2019 je predvidena pilotna uvedba eBOL z evalvacijo, s 1. novembrom 2019 pa nacionalna uvedba, navajajo na ZZZS. Tako da lahko uvedbo pričakujemo do konca letošnjega leta.

Vir: Data

Kategorije: Novice za iskalce