Svetovanje v izobraževanju je naložba za zaposlene

Investirajte vase in v svoje zaposlene. Obogatite svoje kompetence. Zaposleni, starejši od 45 let, z največ V. stopnjo izobrazbe se lahko v svetovanje vključijo brezplačno.

Z zavedanjem, da je v današnjem času hitrih sprememb in tehnološkega razvoja postalo vseživljenjsko učenje nujnost, smo v CDI Univerzum organizirali možnost brezplačnih svetovanj v izobraževanju, katerih namen je motivirati, informirati in svetovati zaposlenim za vključevanje v izobraževanje ter tako spodbujati pridobivanje novih znanj ter uporabo le-tega tudi v poslovne namene.

Bistveni ugodnosti za vas sta, da so svetovanja kakovostna in hkrati brezplačna, saj so financirana s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Udeleženec svetovanj se lahko odloči tudi za vrednotenje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj ter pridobljenih kompetenc v različnih, tudi brezplačnih izobraževalnih programih. Verjamemo, da boste v vašem podjetju prepoznali vseživljenjsko učenje in vključitev zaposlenih v svetovanje kot investicijo. Prednost pri vključitvi bodo imeli zaposleni, ki so starejši od 45 let in imajo zaključen največ štiriletnim srednješolski program.

Za več informacij o aktualnih izobraževalnih programih se lahko obrnete na Polono Franko, na e-naslov: polona.franko@cdi-univerzum.si ali preko telefona na številko 01/583 92 83 ali pregledate naš Katalog izobraževalnih programov.

Vir: http://www.cdi-univerzum.si/izobrazevanje/aktivni-projekti/

Kategorije: Novice za iskalce