Subvencionirana zaposlitev v nevladnih organizacijah

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo Priložnost zame v nevladnih organizacijah. Ta omogoča subvencionirano zaposlitev 130 brezposelnih oseb iz vse Slovenije, ki imajo najmanj visokošolsko stopnjo izobrazbe.

Program Priložnost zame v nevladnih organizacijah je financiran iz slovenskega proračuna, kjer je na voljo 1,2 milijona EUR in se izvaja na podlagi omenjenega javnega povabila delodajalcem. Namen programa je izboljšati zaposljivost oseb, ki so imajo najmanj visokošolsko izobrazbo, nimajo izkušenj iz svoje smeri izobrazbe ter so brezposelne najmanj 6 mesecev. Predvideno število vključenih v program je 130 brezposelnih oseb, katerim se lahko subvencionirana zaposlitev izvaja tudi v obliki pripravništva, če je tako predvideno na podlagi področne zakonodaje.

Na javno povabilo se lahko prijavijo oz. oddajo ponudbo delodajalci iz celotne Slovenije. Lahko so fizične ali pravne osebe, ki so vključene oz. poslujejo v sektorju nepridobitnih institucij in so vsaj eno leto vpisani v Poslovni register Slovenije kot ustanova, društvo, zavod, zbornica, zadruga, mladinski svet ali kot humanitarna organizacija ter izpolnjevati še vse druge pogoje za prijavo.

Delodajalci lahko oddajo svojo ponudbo na Portalu za delodajalce. Javno povabilo je začelo teči dne 16.8.2017 in bo odprto do porabe sredstev, najkasneje do 30.4.2018 do 14.45.

Bolj podroben opis o povabilo si lahko ogledate tukaj.

Vir: ZRSZ

Kategorije: Novice za delodajalce