Subvencija za pomoč mladim iskalcem zaposlitve

Razpisano je 2. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«, s katerim je namen pridobitev enoletne zaposlitve za skoraj 500 mladih ter posledično konkretne izkušnje, ki bodo v veliko pomoč pri nadaljnji zaposlitvi.

To priložnost lahko mladi brezposelni, stari do 30 let, promovirajo sebi v prid in delodajalca na ta način prepričajo, da jih zaposli za 12 mesecev, saj so subvencije gotovo dobra motivacija.

Namen javnega povabila:

Namen javnega povabila "Mentorstvo za mlade" je spodbujanje prenosa znanj in izkušenj (z mentorstvom) na novozaposlene mlade in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja.

Predmet javnega povabila:

Delodajalcem se sofinancira stroške mentorstva za novozaposleno mlado osebo, do 30 let, ki jo bodo zaposlili s pomočjo subvencije za zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 12 mesecev. 

Rok za oddajo ponudb: 

od 16. 5. 2014 do porabe sredstev oz. do 30. 9. 2014. Ponudbe, ki bodo vložene pred rokom za oddajo ponudb, bodo zavržene.

Upravičeni stroški:

  • strošek mentorja za šest mesecev – 1.200,00 EUR,
  • subvencija za zaposlitev za novozaposleno mlado osebo, do 30 let –5.000,00 EUR in
  • strošek predhodnega zdravniškega pregleda – do 100,00 EUR.

  + Brezplačna udeležba na usposabljanju za mentorja.

Dodatne informacije o javnem povabilu so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro. Kontaktne podatke in dokumentacijo najdete ne povezavi: sklad-kadri.si >

Vir: sklad-kadri.si


Preberite tudi:

Kategorije: Novice za iskalce