Strokovna konferenca: Tujina, moja službena domovina

Kadroviki, podjetniki, ki načrtujete prodor v tujino, psihologi, ki delujete na svetovalnem področju, svetovalci podjetjem, akademiki in drugi, vabljeni na enodnevno strokovno konferenco Tujina, moja službena domovina, kjer bodo govorili o psihološki podpori zaposlenim, ki odhajajo na delo v tujino.

Tekom konference se boste dotaknili številnih aktualnih problematik, ki jih prinaša delo v tujini. Predavali bodo tudi gostje, ki so strokovnjaki omenjenega področja, med njimi:

  • strokovnjak na področju mednarodnih študij in vodja oddelka za raziskovanje vodenja na Univerzi Wesleyan v Indiani (ZDA), prof. dr. Boyd Johnson,
  • psihologinja, mag. Saša Fajmut, svetovalka za kadre in vodja upravljanja s talenti v NLB,
  • mag. Ruža Sušnik, vodja oddelka Business Process Outsourcing v mednarodni družbi Deloitte in drugi.

Konferenco bo otvoril red. prof. dr. Valentin Bucik, predstojnik Oddelka za psihologijo na Univerzi v Ljubljani, program pa bo povezovala doc. dr. Eva Boštjančič.

Dogodek se bo odvijal 20. januarja 2016 ob 13.30 v Veliki dvorani FDV (Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5).  

Udeležba na dogodku je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava na tej povezavi. Pohitite s prijavo, število mest je omejeno. 

Za več podrobnih informacij obiščite spletno stran, do katere lahko dostopate na tej povezavi >.

Program konference:

13:30 PRIHOD, REGISTRACIJA IN DRUŽENJE

14:00 URADNA OTVORITEV KONFERENCE Nagovor: red. prof. dr. Valentin Bucik, univ. dipl. psih., predstojnik Oddelka za psihologijo

14:15 ODŠEL, VIDEL, ZMAGAL Tisa Frelih in Karmen Vajngerl, dipl. psih (UN) Video reportaža Slovencev o njihovih izkušnjah pri delu in življenju v tujini.

14:30 TUJINA: STRAH ALI PRILOŽNOST? Patricija Horvat, Tara Klun in Nežka Sajinčič, dipl. psih. (UN) Predstavitev rezultatov raziskave o pričakovanjih, izzivih in skrbeh zaposlenih v Sloveniji pred hipotetičnim odhodom na delo v tujino.

14:45 UGOTAVLJANJE PRIMERNOSTI KANDIDATOV mag. Saša Fajmut, svetovalka za kadre, vodja upravljanja s talenti v NLB Predstavitev metode Fit & Proper za namene selekcije najprimernejših kandidatov za delo v tujini.

15:10 KAJ LAHKO OB ODHODU V TUJINO PONUDIJO NAŠE ORGANIZACIJE? Maja Žlender, univ. dipl. psih. in Franc Kokalj, uni. dipl. teol. Predstavitev nudenja psihološke podpore slovenskim vojakom, ki delajo v tujini.

15:45 S PSIHOLOGOVO VIZITKO V ŽEPU Petra Brne, Špela Krobat in Uršula Mavrič, dipl. psih. (UN) Predstavitev vloge psihologa in vabilo na stojnico.

16:00 ODMOR, DRUŽENJE IN PREDSTAVITEV PLAKATOV

16:50 KAKO USPOSOBITI ZAPOSLENE PRED ODHODOM V TUJINO Neža Belak, Nina Mikić in Mark Žmavc, dipl. psih. (UN) Prikaz načrtovanja usposabljanja zaposlenih, ki odhajajo na delo v tujino – primerne metode, tipi nalog, izvedba in evalvacija.

17:20 LEADERSHIP AND CULTURE: PERCEPTIONS OF WESTERN-BASED ASSESSMENT MODELS IN OTHER CULTURES (v angleščini) dr. Boyd Johnson, profesor in vodja oddelka za raziskovanje vodenja na Univerzi Wesleyan v Indiani (ZDA) Predstavitev medkulturnega prenosa dveh pogosto uporabljenih ocenjevalnih metod vodenja: Leadership Practice Inventory (LPI) in Cultural Intelligence Scale (CQS). Predstavitev poteka v angleškem jeziku.

18:00 USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN ZASEBNEGA ŽIVLJENJA NA DELU V TUJINI mag. Ruža Sušnik in drugi Okrogla miza o izzivu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja z gosti, ki imajo izkušnje z delom v tujini.

18:30 GETTING A GOOD START WITH YOUR INTERNATIONAL TEAM (v angleščini) dr. Richard Griffith, Izvršni direktor Inštituta za medkulturni menedžment, Tehnološki inštitut na Floridi (ZDA) Video predstavitev z gostom o strategijah zagotavljanja učinkovite komunikacije in delo v mednarodnem timu. Predstavitev poteka v angleškem jeziku.

18:45 VRNITEV V DOMOVINO Katka Koren, Nina Ropret in Peter Kovač Vujasinović, dipl. psih. (UN) Predstavitev pogostih mentalnih in vedenjskih odzivov posameznikov ob vrnitvi v domovino ter predstave delodajalcev o njihovem prihodu.

19:00 SLAVNOSTNI ZAKLJUČEK IN DRUŽENJE

Kategorije: Novice za delodajalce