Ste letos že opravili letne razgovore?

Letni razgovori so uveljavljeni pristopi k dobremu vodenju podjetja, ki imajo zelo veliko prednosti. Kljub temu pa se v praksi zelo velikokrat prelevijo v nekaj kar je »samoumevno«, in nimajo nobenega smisla.

Letni razgovor je vnaprej planirano srečanje in poglobljen pogovor o preteklem, sedanjem in prihodnjem delu zaposlenega, njegovem počutju v kolektivu. Lahko se  izvajajo večkrat letno, vendar jih v večini podjetij izvajajo samo enkrat, kar je minimalno. Za vodjo, ki jemlje svoje delo resno in želi pomagati članom tima se razvijati, so letni razgovori nepogrešljivi.

Žal se zelo veliko podjetij bolj ukvarja s samim obrazcem oziroma računalniškim sistemom kot z vsebino in usposabljanjem vodij za pogovore, kar pa ni bistvo teh pogovorov. Če se vodjem letni pogovori zdijo potrata časa ne bodo nikoli dobro opravljeni – vodje morajo razumeti zakaj in predvsem kako so ti pogovori lahko koristni tako za podjetje kot za zaposlene.

Pri letnem razgovoru ima glavno besedo zaposleni. Na razgovoru se pogovarjamo o dejavnikih zadovoljstva oziroma nezadovoljstva zaposlenih, zato morajo biti ti pogovori pozitivno naravnani. Namen letnih pogovorov je poslati sporočilo, da je zaposleni pomemben.

Letni razgovori v manjših podjetjih po navadi nimajo izdelanega modela kompetenc, vendar so tudi brez tega zelo koristni. Čeprav se vodje vsak dan pogovarjajo s svojimi zaposlenimi, se morajo pogovarjati tudi posamezno – samo zaposleni in vodja, ter o pogovoru vnaprej premisliti.

Vir: Finance.si

Kategorije: Novice za delodajalce