Spremenjena opredelitev poškodbe pri delu

V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je pričel veljati s 1.1.2013, so določene nove opredelitve poškodbe pri delu, ki jih morajo delodajalci upoštevati pri prijavi nezgode.

Po novem se za poškodbo pri delu šteje le, če jo zavarovanec utrpi na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj in je prevoz organiziran s strani delodajalca ter če jo utrpi zavarovanec na službeni poti. Definicija poškodb, ki so nastale v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenega varstva, ostaja nespremenjena.

Sprememba 66. člena tako vpliva tudi na pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja kot je višina nadomestila plače, pravica do zdravstvenih storitev, pravica do potnih stroškov in podobno, kjer je pomembno na kakšen način je poškodba nastala.

Za delodajalce je tako pomembno, da pri izpolnjevanju obrazca »Prijava nezgode – poškodbe pri delu (ER8)« upoštevajo spremenjeno določbo, kjer je kot že omenjeno bistveno to, da se poškodba, ki je nastala na poti v službo ali iz službe in ni organizirana s strani delodajlca, ne šteje več kot poškkodba pri delu.
Vir: ambicij.si

Kategorije: Novice za delodajalce