Spremembe na področju Študentskega dela

S prvim februarjem 2015 v veljavo stopi nova ureditev študentskega dela, ki prinaša kar nekaj večjih sprememb tako na strani delodajalcev kot študentov, predvsem bo podražila študentsko delo, dijakom in študentom pa se bo priznavala delovna doba.


Prva izmed večjih sprememb je uvedba minimalne urne postavke, ki znaša 4,5 € bruto. Slednja je sicer višja od sedanje povprečne, ki je po navedbah OZS 4,3 € bruto.

Študentskemu delu bodo s februarjem dodani novi zdravstveni in pokojninski prispevki, ki delodajalcu povišajo strošek študentskega dela za približno četrtino, del teh prispevkov pa gre tudi na račun študenta oz. dijaka.

Tako bo vsakemu dijaku in študentu odveden 15,5 % prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se bo dijaku ali študentu po novem štelo v pokojninsko dobo, kar pomeni, da se bo sedaj tudi študentsko delo priznavalo v delovno dobo kot za pridobivanje delovnih izkušenj.

Primerjava stroškov študentskega dela sedaj in od februarja 2015 dalje

Če je študent sedaj dobil za urno postavko 4,5 eur na svoj tekoči račun 4,5 eur (po novem bo to bruto znesek za študenta), bo od 1. februarja 2015 dobil 3,8 eur (neto znesek), razliko (0,7 eur) pa bo potrebno odvesti kot prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Glede na sporazumni dogovor med Vlado RS in Študentsko organizacijo Slovenije naj bi se po navajanju slednje celotna obremenitev študentskega dela za delodajalce z zdajšnjih 30,38 odstotka s 1. februarjem 2015 tako dvignila na 33,74 odstotka, s 1. januarjem 2016 pa naj bi se znižala na 27,33 odstotka.

Informativna primerjava za znesek 100 € na napotnici

Stroški sedaj:

  • Nakazilo študentu: 100 €
  • Znesek na računu podjetja: 129,58 € (brez DDV)

Stroški po 1. 2. 2015:

  • Nakazilo študentu: 84,50 €
  • Znesek na računu podjetja: 133,74 € (brez DDV)

Stroški po 1. 1. 2016:

  • Nakazilo študentu: 84,50 €
  • Znesek na računu podjetja: 127,33 € (brez DDV)

Nova uredba bo pričakovano še dodatno skrčila študentsko delo, ki se je sicer že zmanjšalo za tretjino od leta 2008, saj bo študent postal manj konkurenčen, še vedno pa ostaja tovrstno delo najfleksibilnejša oblika za zaposlovalce.

Vir: Finance št. 231, e-študentski servismddsz.gov.si


Preberite tudi:

Kategorije: Novice za iskalce