Spar Slovenija, d.o.o.: Delo od doma za lažje usklajevanje med zasebnim in poklicnim življenjem

Delo od doma omogoča zaposlenim večjo fleksibilnost in lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, kar zmanjšuje stres in izboljšuje kakovost življenja. To pripomore k večji produktivnosti, zadovoljstvu zaposlenih in učinkovitosti podjetja.

1. Kakšne oblike fleksibilnega delovnega časa ponujate?

V podjetju Spar sodelavcem iz uprave ponujamo delo od doma v povprečju 40% delovnega časa na mesec. Delo na domu si lahko sami razporedijo, kot jim najbolj ustreza.

Izjemno smo ponosni na pilotno uvedbo fleksibilnega modela tedenskega delovnika tudi za sodelavce in sodelavke v trgovini. Njim nudimo t.i. »5+1+1«, kar pomeni, da imajo 5 delovnih dni s polnim delovnim časom, prosti pa so 2 dni v tednu. To v praksi pomeni, da imajo proste nedelje in še en cel dan. Posebnost uvedbe modela 5+1+1 je, da so vse trgovine dobile možnost poskusnega dela po tem modelu in po končanem poskusnem obdobju so se sodelavci v trgovini sami odločili, če jim ta način razporeditve dela ustreza ter bo njihova trgovina sprejela tak model fleksibilnega delovnega časa. Tako smo zaposlene vključili v soodločanje pri o svojem delovnem času.

2. Katerim sodelavcem je omogočeno delo od doma, koriščenje fleksibilnega delovnega časa?

Vsi sodelavci iz uprave podjetja lahko delo opravljajo od doma, prav tako pa je delo od doma oziroma fleksibilna prisotnost na delovnem mestu v upravi omogočena tistim terenskim sodelavcem, ki jim narava dela to omogoča.

3. Koliko zaposlenih se odloči za koriščenje fleksibilnih oblik delovnega časa in zakaj?

Za možnost dela od doma se je zaenkrat odločila približno polovica vseh zaposlenih v upravi družbe.

4. Kakšno je pri vas razmerje med delom v podjetju/pisarni in delom od doma?

Vsi sodelavci v upravi podjetja imajo možnost koriščenja dela od doma v višini 40% delovnega časa, razporedijo si ga sami glede na delovne obveznosti in z upoštevanjem pravila, da delo poteka nemoteno.

5. Kako sledite opravljanju dela in delovnih nalog med zaposlenimi, ki delajo od doma? Uporabljate kakšne posebne programe?

Za sledenje opravljanja dela od doma ne uporabljamo posebnih programov . Zaupamo sodelavcem, da delo opravijo prav tako vestno in zanesljivo, kot bi ga v pisarnah. Predviden čas za delo od doma je med 8. in 16. uro, glede na naravo dela in osebne okoliščine pa se je možno z vodjo dogovoriti tudi za prilagojen urnik. Sodelavci v oddelku se praviloma teden vnaprej dogovorijo za delo od doma s svojim nadrejenim , tako da je vedno nekdo prisoten tudi v pisarni.

SPAR kadrovska SPAR SMO MI LOGO 2023

6. Opažate kakšne razlike pri učinkovitosti in uspešnosti pri delu zaposlenih, kadar delajo od doma?

Opažamo, da delo od doma povečuje zadovoljstvo zaposlenih. Med njimi prednjačijo predvsem tisti, ki živijo dlje od delovnega mesta in tako prihranijo čas za prevoz na delo. Delo od doma veliko pomeni tudi tistim, ki imajo doma mlajše otroke, saj s tem pridobijo več časa za mirno pot v vrtec in v šolo. Opažamo, da se je s tem ukrepom predanost in učinkovitost zaposlenih povečala, zato smo pilotni projekt dela na domu iz časa epidemije prenesli tudi v pravilnik in ga od 1.1.2023 nudimo vsem sodelavcem na upravi.

7. Menite, da možnost dela od doma izboljšuje ravnovesje med delom in zasebnim življenjem?

Menimo, da je delo od doma primerna oblika zaposlitve za tiste, ki jim delovni procesi to omogočajo ali pa jim tak način dela ustreza. Prav zaradi tega dela na domu nismo uvedli kot obveznost, temveč kot možnost, ki se je poslužujejo tisti, ki jim je tak način blizu. Smo tudi prejemnik polnega certifikatov Družini prijazno podjetje in Družbeno odgovorni delodajalec, zato za ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem skrbimo vsakodnevno

8. Se pojavljajo kakšni negativni učinki dela od doma? Zabrisane meje med zasebnim in poklicnim življenjem, pomankanje stika s sodelavci – osamljenost itd. ?

Zaenkrat negativnih učinkov dela od doma ne opažamo. Vzpodbujamo sodelavce, da si tudi v času dela od doma vzamejo čas za odmor in kosilo, prav tako, da po koncu delovnika zaključijo z delom.

9. Se tudi v vašem podjetju nagibate k skrajšanemu delovnemu času?

Skrajšan delovni čas omogočamo  vsem sodelavcem, ki ga potrebujejo, bodisi zaradi družinskih, zdravstvenih ali drugih okoliščin. Ni pa skrajšan delovni čas del našega poslovnega modela in praviloma zaposlujemo za polni delovni čas.

Pripravil: Spar Slovenija d.o.o.

Kategorije: Novice za iskalce, Novice za delodajalce