Sosedska pomoč je ponovno brezplačna

Državni zbor je 23. aprila sprejel prenovljen Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Preverite bistvene spremembe.

Ena izmed novosti je ta, da v delo na črno ne spadajo več medsosedska pomoč, nujno, prostovoljno, humanitarno in dobrodelno delo, sorodstvena pomoč ter osebno dopolnilno delo. Tako boste sedaj lahko sorodnikom pomagali brezplačno, in sicer svojemu partnerju ter sorodnikom do vključno tretjega kolena.

Zakon za nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno se prenaša na carinsko upravo. Inšpekcija bo preverjala spoštovanje delovne zakonodaje, še vedno pa bo lahko izdala prepovedno odločbo za delo na črno. Bodo pa tudi strožje kazni za kršitelje, saj jim bo celo odvzeto premoženje, ki so ga pridobili z delom na črno.

Nekaj novosti je tudi pri osebnem dopolnilnem delu in sicer tako imenovane vrednotnice, preko katerih se bodo plačevali socialni prispevki. Ta bo stala devet evrov, od česar bo sedem evrov šlo v pokojninsko blagajno, dva pa v zdravstveno. Vrednotnico bo potrebno kupiti enkrat mesečno.

Za storitve, kot je pomoč v gospodinjstvu, jo bo moral kupiti naročnik, za prodajo izdelkov domače obrti pa izvajalec, v po leta pa prihodek ne sme presegati dveh povprečnih neto plač. Več o tem si lahko preberete še na spletni strani data.si v članku Pomoč svojcev ni delo na črno.

Vir: data.si


Preberite tudi:

Kategorije: Novice za delodajalce