Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem

Objavljen je nov javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2014/2015, kjer pa je v skladu z novim Zakonom o štipendiranju tudi nekaj novosti.

Vrednost razpisa, ki ga je objavil Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, je 3 milijone evrov, sofinanciranje pa znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače.

Sofinanciranje se dodeli od vključno šolskega/študijskega leta 2014/2015 do zaključka trenutnega izobraževalnega programa posameznega štipendista. 

Rok za oddajo vlog je do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno 31. 3. 2015.

Eden izmed pogojev za pridobitev sofinanciranja štipendij je ta, da ima delodajalecs štipendistom sklenjeno pogodbo o štipendiranju za trenutni izobraževalni progam, ki vsebuje obvezne določbe kot je:

  • obvezno opravljanje prakse vsaj 160 ur v vsakem šolskem / študijskem letu,
  • da je štipendist dolžan po končanem izobraževanju skleniti pogodbo o zaposlitvi na ustreznem delovnem mestu s polnim delovnim časom za najmanj eno leto ter
  • da bo delodajalec izplačeval štipendijo najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mese.

Več o razpisnih pogojih in ostalih navodilih za prijavo si lahko preberete v Razpisnem besedilu >

Več informacij pa dobite na spletni strani Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije.


Preberite tudi:

Kategorije: Novice za delodajalce