S projektom “Dialog mladih” do boljše zaposljivosti

Projekt “Dialog mladih”, ki ga od 29.3. do 2.6.2012 izvajata Mladinska mreža MaMa in Mladinski svet Slovenije, je nacionalni projekt strukturiranega dialoga. Namen projekta je doseganje skupnih ciljev s poudarkom na zavedanju kompetenc, pridobljenih v procesu participacije mladih, ki prispevajo k večji zaposljivosti mladih. Projekt poteka v obliki številnih dogodkov, ki se jim v naslednjih tednih lahko pridružite tudi vi.

Projekt “Dialog mladih” bo potekal na treh ravneh; lokalni, regijski in nacionalni. Na regijski ravni  bo izvedenih 12 dvodnevnih regijskih srečanj; v vsaki statistični regiji eno regijsko srečanje. Do sedaj sta bili že dve srečanji, v Postojni in na Jesenicah, še deset pa se jih bo zvrstilo v Ljubljani, Celju, Novem mestu, Slovenj Gradcu, Trbovljah, Krškem, Ajdovščini, Sežani, Mariboru in Ljutomeru. Termine regijskih srečanj in vse ostale informacije v povezavi z njimi si lahko ogledate na tej povezavi.

Na nacionalni ravni bo potekalo nacionalno srečanje, na katerega bodo vabljeni predstavniki regijskih srečanj. Na tridnevnem srečanju bodo razpravljali in pripravili nacionalna priporočila, ki jih bodo potem na nacionalni konferenci v sklopu nacionalnega srečanja predstavili najvišjim nacionalnim odločevalcem in se skupaj z njimi zavezali k njihovi umestitvi v ukrepe nacionalne politike.

Projekt “Dialog mladih” izpostavlja zaposljivost mladih v Sloveniji kot najpomembnejši izziv na področju mladinske politike. Hkrati opredeli mladinsko delo kot varen prostor, kjer so, preko mladinskih organizacij in mladinskih centrov, omogočeni možnost, prostor in podpora mlademu človeku, da dela napake, se iz njih uči in pridobiva prepotrebne ključne kompetence in veščine za nadaljnje življenje, s čimer veča svojo zaposljivost. Preko aktivne participacije mladi dobivamo ključne kompetence in večamo svojo zaposljivost, hkrati pa se gradimo v aktivne državljane, ki prispevajo k razvoju skupnosti, v kateri živimo.

Vir: Zavod Mladinska mreža MaMa

Kategorije: Novice za iskalce