Razpisane so štipendije za deficitarne poklice

Z novim šolskim letom bodo prvič na voljo štipendije za deficitarne poklice - to si tisti, za katere je na trgu dela zaznati razkorak med ponudbo in povpraševanjem.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom ali udeležencem izobraževanja odraslih v srednješolskem izobraževalnem programu. Zanjo lahko kandidirate, če ste bili v izobraževalni program prvič vpisani pred dopolnjenim 22. letom, ste v letnik prvič vpisani, niste v delovnem razmerju, ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti in niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb. Mesečna višina štipendije znaša 100 evrov, štipendijo je sicer možno združevati npr. s Zoisovo ali državno štipendijo, ne pa s katero drugo kadrovsko.

Rok za prijavo prične teči z 24. 8. 2015 in velja vse do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 10. 2015. Vloge pošljite po pošti ali vložite osebno na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 194. javni razpis«.

Na spodnji povezavi si lahko preberete celotni Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice, kjer je naveden tudi seznam področij in izobraževalnih programov, ki so upravičeni do razpisane štipendije:
Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice >>


Za več informacij pa se lahko obrnete tudi na kontakt:
e-pošta: deficitarne@sklad-kadri.si 
tel. 01 434 58 97 in 01 434 10 83

Vir: sklad-kadri.si; topjob.finance.si

Kategorije: Novice za iskalce