Prostovoljstvo za pomoč tujim delavcem v Sloveniji

Na Zavodu RS za zaposlovanje se lahko prijavite in postanete prostovoljec ali prostovoljka za pomoč tujim delavcem v Sloveniji
Tako boste lahko pomagali tujim delavcem in njihovim družinam pri pridobivanju informacij in urejanju njihove življenjske situacije v Sloveniji. Prijave na usposabljanje sprejemajo do 22. novembra.

Kot je zapisano na straneh Zavoda RS za zaposlovanje:

Pomoč potrebujejo predvsem tuji delavci, ki so v naši državi izgubili zaposlitev, posebej tisti, ki so se zaradi kršitev njihovih pravic, ko se še bili zaposleni, znašli v težki situaciji.

Namen omenjenega prostovoljskega programa, ki ga izvaja Zavod za zaposlovanje, je razširitev in nadgradnja delovanja Info točke za tujce, z dodatnimi nalogami, ki niso del redne dejavnosti.

Prostovoljski program se izvaja na podlagi Dogovora o medsebojnem sodelovanju na področju prostovoljstva, ki je bil 6. 11. 2013 sklenjen s Slovensko filantropijo – Združenjem za promocijo prostovoljstva.

Če postanete prostovoljec ali prostovoljka, boste opravljali naslednje naloge:

  •  informiranje tujih delavcev o dejavnostih Info točke za tujce in Zavoda za zaposlovanje,
  •  individualno spremljanje in podpora tujim delavcem v postopkih Zavoda za zaposlovanje,
  •  podpora tujim delavcem v drugih osebnih okoliščinah.

Kdo se lahko vključi v pogram prostovoljstva?

V prostovoljski program se lahko vključite, če ste dopolnili 18 let, niste bili kazensko ovadeni ali pravnomočno obsojeni (za kazniva dejanja zoper telo ali spolno nedotakljivost), varujete osebne podatke, spoštujete pravila in dogovore in znate razmejiti organizirano prostovoljsko delo od drugih vrst pomoči.

Od vas se pričakuje, da spoštujete druge kulture, vas zanima delo s tujci, pogovorno obvladate jezik tujih delavcev, ste komunikativni, čustveno stabilni, zanesljivi, odgovorni in motivirani za delo, brez želje po pomoči iz usmiljenja. Lastna migrantska izkušnja vam lahko koristi pri delu prostovoljca, ni pa pogoj za sodelovanje.

Poglejte si Povabilo k sodelovanju.

Usposabljanje:

Na Zavodu za zaposlovanje vam bodo zagotovili ustrezno usposabljanje za prostovoljsko delo, ki je pogoj za sodelovanje v programu. Dvodnevno usposabljanje bo potekalo v prostorih Slovenske filantropije na Poljanski cesti 12 v Ljubljani:

  •  v petek, 29. 11. 2013, od 17. do 20. ure in
  •  v soboto, 30. 11. 2013, od 9. do 18. ure.

Prijave:

Prijave za usposabljanje sprejemajo do 22. 11. 2013, na podlagi izpolnjene in oddane prijavnice. Število mest je omejeno na 20.

Prostovoljsko delo se opravlja v dobrobit drugega, brez materialnih koristi, na podlagi svobodne odločitve posameznika. Pričakuje se vključitev v prostovoljski program najmanj dve uri na teden. Delo bo potekalo v naših prostorih in na terenu.

Predviden je koordinator, ki bo zagotavljal strokovno pomoč in podporo prostovoljcem. Povrnjeni jim bodo stroški, ki jih bodo imeli z opravljanjem prostovoljskega dela (npr. potni stroški, kar pa ne vpliva na višino socialnih pomoči). Hkrati je prostovoljsko delo lahko dragocen vir izkušenj in znanj, ki so pomembna pri iskanju zaposlitve.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Kategorije: Novice za iskalce