Program spodbujanja podjetnosti med srednješolci

V prihodnjem šolskem letu se bo izvajal nov program, ki bo spodbujal podjetniško žilico med poklicnimi srednješolci.

Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) bo s pomočjo 510.000 evrov evropskih sredstev v novem šolskem letu pričel z izvajanjem pilotnega programa spodbujanja podjetnosti v vzgoji in izobraževanju. 

Glavni namen projekta je spodbujanje mladih k samozaposlitvi in uresničevanju njihovih podjetniških idej in podjetniški predstavitvi njihovih inovacij ter posledično manjšo brezposelnost med mladimi.

Najprej so na vrsti učitelji, ki se bodo ustrezno usposabljali na delavnicah, katere bodo vodili podjetniki. Tudi sicer je projekt zastavljen celovito, kar pomeni da povezuje teorijo s prakso, neformalno in izkustveno učenje, individualno in timsko delo ter uporabo IKT, projekta naloga od ideje do produkta pa bo štela kot četrti predmet poklicne mature.

V projekt bodo vključeni Biotehniški center Naklo, Šolski center Ptuj in Šolski center Novo mesto kot tudi razni uspešni slovenski podjetniki, ki se zavedajo, da je treba naše šolstvo posodobiti in omogočiti kvalitetno ter predvsem uporabno izobraževanje, k čemur pa bodo v veliki meri prispevali s svojim znanjem in izkušnjami, ki jih bodo delili med srednješolce.

Vir: dnevnik.si


Preberite tudi:

Kategorije: Novice za iskalce