Program: Delovni preizkus za mlade 2015

Zavod RS za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo »Delovni preizkus za mlade«, namenjeno zaposlovanju brezposelnih oseb v starosti do vključno 29. let.

Ste mlajši od 30 let in bi se želeli preizkusiti na delovnem mestu pri delodajalcu? Potem je delovni preizkus za vas pravi odgovor, saj boste z njegovo pomočjo lahko preizkusili svoja znanja, veščine, navade in spretnosti ter si povečali možnosti za zaposlitev.

S praktičnim preizkusom pri delodajalcu do zaposlitve

Program je namenjen tistim, ki ste prijavljeni med brezposelnimi in ste mlajši od 30 let.

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

 • Preizkusite svoja znanja, veščine, navade in spretnosti na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu.
 • Spoznate delovne postopke, naloge in opravila na določenem delovnem mestu pri delodajalcu.
 • Vključite se v delovno okolje in spoznate nove ljudi, odprejo se vam nove priložnosti.

Kdo se lahko vključi v delovni preizkus?

Vključite se lahko, če ste na Zavodu prijavljeni med brezposelnimi in ste stari do vključno 29 let, torej še niste dopolnili 30. leta starosti. Največ se lahko vključite za 1 mesec, najmanj pa za 100 ur.

Pomembno:

V delovni preizkus se ne morete vključiti:

 • če vam je pri istem delodajalcu prenehala ali bila prekinjena pogodba o zaposlitvi in ste se prijavili med brezposelnimi, od takrat pa še ni minilo 12 mesecev;
 • če ste pri istem delodajalcu v zadnjih 12 mesecih že bili na delovnem preizkusu ali ste se pri njem usposabljali na delovnem mestuali bili vključeni v javna dela;
 • če ste bili v zadnjih 12 mesecih pred začetkom delovnega preizkusa že vključeni v enak ali podoben program delovnega preizkusa ali usposabljanja na delovnem mestu.

Kako se izvaja program?

Delovni preizkus poteka pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec.Mentorstvo mora biti opravljeno kakovostno in v potrebnem obsegu, ki ne sme biti manjši od 20 ur.

Delovni preizkus traja od najmanj 100 ur do največ 1 mesec. Čas trajanja predlaga delodajalec glede na načrt delovnega preizkusa. Vsi delovni preizkusi morajo biti zaključeni do 31. 10. 2015.

Delovni preizkus poteka brez delovnega razmerja. V tem času vas Zavod RS za zaposlovanje vodi v svoji evidenci udeležencev programov aktivne politike zaposlovanja.

Delovni preizkus lahko traja največ 8 ur na dan in največ 40 ur na teden. Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih.

Delodajalci sodelujejo v programu na podlagi javnega povabila. Ponudbe na povabilo lahko oddajo do porabe sredstev, najdlje do 10. 9. 2015, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Delovni preizkus lahko poteka le pri delodajalcih, ki so z Zavodom podpisali pogodbo o izvedbi delovnega preizkusa.

Kaj vam je povrnjeno?

Zavod vam lahko povrne naslednje stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec:

 • Dodatek za prevoz – za vsak dan vaše dejanske udeležbe v delovnem preizkusu, znaša 0,13 EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja delovnega preizkusa in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer).
 • Dodatek za aktivnost – znaša 3,00 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe v delovnem preizkusu. Če prejemate nadomestilo za brezposelnost, vaš dodatek za aktivnost v tem času znaša 1,50 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe v delovnem preizkusu.

Kako se vključite v program?

Najprej se morate oglasiti pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Vključitev v program nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja:

 1. presoja smiselnosti vključitve,
 2. priprava in podpis zaposlitvenega načrta,
 3. podpis pogodbe o vključitvi v program.

Preden se vključite v delovni preizkus, morate opraviti še zdravniški pregled.

Kje dobite več informacij?

Pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje


Preberite tudi:

Kategorije: Novice za iskalce