Pripravljajo se spremembe na področju poklicnega zavarovanja

Pripravlja se osnutek sprememb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki naj bi uvedel solidarnostni sklad, obenem pa dodal nekaj poklicev na seznam težkih in zdravju škodljivih delovnih mest.

Med predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov potekajo pogajanja o spremembah pokojninskega zakona, s katerimi bi odpravili pomanjkljivosti v poklicnem zavarovanju. Sindikati upajo, da bodo uspeli spremembe pripraviti še v tem letu, nov sistem tega zavarovanja pa naj bi pripeljala do vzpostavitve solidarnostnega sklada in z njim do samozadostnosti sistema. Država tako ne bi imela več bremena doplačevanja primanjkljaja, ki lahko nastane v poklicnem zavarovanju. 

Na pogajanjih poleg solidarnostnega sklada hkrati pripravljajo tudi uredbo o merilih za določitev delovnih mest, katera je potrebno vključiti v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, t.i. poklicno zavarovanje. 

Dodali naj bi tudi nekaj novih poklicev na seznam težkih in zdravju škodljivih delovnih mest, kot sta na področju gradbeništva žerjavist, v zdravstvu pa medicinske sestre. S pomočjo statistike poklicnega obolevanja in smrtnosti bodo ugotovili,  kateri poklici so zelo obremenjeni, pa jih na tem seznamu še ni.

Vir: dnevnik.si


Preberite tudi:

Kategorije: Novice za iskalce