Pri zaposlovanju tujcev ali iskanju službe v tujini je potrebno biti fleksibilen

Ste med tistimi delodajalci, ki na domačem trgu dela s težavo najdete kandidata z ustreznimi izkušnjami in kompetencami? Svoj nabor kadra lahko razširite tudi na tuje trge, pri čemer morate pri zaposlovanju tujcev upoštevati veljavna zakonska določila.

V kolikor zaposlujete tujce, je pomembno vedeti iz katere države prihaja delavec. Za tujce iz držav članic EU, EGP ali Švicarske konfederacije, velja prost dostop do slovenskega trga in zaposlovanja. Z njimi morate le skleniti delovno razmerje na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ter jih prijaviti v obvezno socialno zavarovanje.

Pri zaposlovanju delavcev iz tretjih držav, pa je postopek nekoliko bolj zahteven. Zanje je potrebno pridobiti Enotno delovno dovoljenje. Vlogo zanj lahko vloži delodajalec, ki namerava zaposliti tujca na Upravno enoto, kjer se vodi postopek, ali delavec sam na konzularnem predstavništvu RS v tujini. Enotno delovno dovoljene velja eno leto, pri čemer obstaja možnost podaljšanja za dve leti. Potrebno je poudariti, da po novi zakonodaji, ki je začela veljati septembra 2015 omenjeni tujci, ki se nameravajo zaposliti v Sloveniji, ne potrebujejo več dveh dovoljenj, s katerimi so prej urejali delo in bivanje, temveč morajo namesto tega pridobiti Enotno delovno dovoljenje, ki nadomešča oba prejšnja dovoljenja.

UE v postopku izdaje enotnega delovnega dovoljenja sodeluje z Zavodom RS za zaposlovanje, kateri mora izdati soglasje k pridobitvi enotnega delovnega dovoljena.

Pred vložitvijo vloge za enotno delovno je priporočljivo, da delodajalec vloži na Zavod obrazec PDM – prijava prostega delovnega mesta. Na podlagi tega Zavod opravi kontrolo  trga dela. V kolikor v evidenci brezposelnih nima ustreznih domačih kandidatov bo le-ta izdal pozitivno soglasje, v kolikor bodo za to  izpolnjeni tudi ostali zakonski pogoji. Soglasje k enotnemu delovnemu dovoljenju izda Zavod tudi za samozaposlitev tujca, napotene delavce, usposabljanje in izpopolnjevanje tujcev, sezonska dela v kmetijstvu, ki so daljša od 90 dni, ter za individualne storitve tujcev.

Prosilce za enotno delovno dovoljenje je potrebno opozoriti, da mora imeti bodoči delodajalec poravnane vse davčne obveznosti, na dan, ko je bila oddana vloga za enotno delovno dovoljenje. V nasprotnem primeru izdaja enotnega dovoljenja in soglasja ni možna.

POMEMBNO! 

Še vedno, pa mora delodajalec pridobiti delovno dovoljenje na Zavodu RS za zaposlovanje , če namerava zaposliti naslednje tujce:

  • državljane iz Hrvaške prvih dveh letih njihovega zakonitega bivanja v RS, (velja za prehodno obdobje po vstopu Hrvaške v EU)
  • za državljane BIH, (sporazum o zaposlovanju državljanov BIH v Sloveniji)
  • za sezonska dela v kmetijstvu ki trajajo do 90 dni

Pred vložitvijo vloge za izdajo delovnega dovoljenja, pa je tudi za omenjene kategorije priporočljivo oddati na Zavod obrazec PDM-objava prostega delovnega mesta z namenom kontrole trga dela.

Pogoj, da podjetje lahko zaposluje tuje državljane je ta, da je v podjetju najmanj eden zaposlen. Prihodki na TRR podjetja pa morajo biti večji od 10.000 € na mesec, pri čemer se upošteva zadnjih 6 mesecev aktivnega poslovanja.

Na Zavodu RS za zaposlovanje je delovala informativna pisarna za zaposlovanje tujcev, kjer so vam svetovalke pomagale z nasveti pri samem  postopku zaposlovanja. Žal pa je pisarna leta 2015 zaradi objektivnih razlogov prenehala delovati.

Ker gre pri zaposlovanju tujcev za mnoge specifike in ker se v prihodnje obetajo spremembe na tem področju, delodajalci lahko pokličejo na brezplačno številko 080- 2055, ki deluje v okviru Zavoda, kjer bodo dobili podrobnejše informacije o zaposlovanju konkretnega tujca.

EURES - MREŽA ZA ZAPOSLOVANJE V DRŽAVAH ČLANICAH EU

Če ste med tistimi, ki mogoče tudi sami razmišljajo o zaposliti v tujini, pa vam bo Zavod RS za zaposlovanje  pomagal z nasveti pri zaposlovanju na evropskem trgu. Zavod je del EURES (EURopean Employment Services) mreže. Gre za mrežo javnih služb za zaposlovanje, ki vključuje 32 držav članic EU. Zagotovili  vam bodo potrebne informacije o delu v določeni državi EU, ter posredovali ustrezne zaposlitve, ki so na voljo na evropskem trgu. Seznanili vas bodo npr. o poteku tečaja tujega jezika, ki ga bo organiziral delodajalec v tujini in z drugimi potrebnimi izobraževanji. Sami pa si boste na portalu lahko pripravili Europass življenjepis, ki bo dostopen delodajalcem v tujini.

Delodajalci, ki iščejo kader v tujini, se prav tako lahko po pomoč obrnejo na EURES svetovalko, ki jim pomaga sestaviti objavo potrebe po delavcu in jo vnese v EURES portal.

Tako delodajalec, ki zaposluje tujce, kot delavec, ki prihaja na delo v tujino, mora aktivno in fleksibilno sodelovati v postopku zaposlovanja. Delodajalec mora poskrbeti za  izpolnjevanje zakonskih obveznosti pri zaposlovanje ter pravočasno uvajanju tujcev v delovni proces. Delavec pa se je dolžan aktivno prilagoditi, na nove delovne razmer in upoštevati obveznosti, ki jih ima do delodajalca. Potrebno je fleksibilno sodelovanje in prilagajanje obeh strani, v kolikor želimo imeti in uspešnega delavca in zadovoljnega delodajalca.

Vir: http://www.ess.gov.si

>> NOVA PONUDBA NA PORTALU MOJAZAPOSLITEV.SI – Zagotavljanje tuje delovne sile in urejanje delovnih dovoljenj za tujce.

V sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem za vas poiščemo delovno silo v tujini (za deficitarne poklice in IT kader) ter uredimo vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev tujcev v Sloveniji. Več si preberite v naši ponudbi

Kategorije: Novice za delodajalce