Povprečna plača v aprilu nekoliko nižja kot v marcu

Podatki, ki jih je te dni objavil Statistični urad Republike Slovenije, kažejo, da je bila povprečna mesečna neto plača za april 2012 za 0,8 odstotka nižja od plače za marec 2012. Povprečna mesečna neto plača za april 2012 je tako znašala 987,67 EUR, povprečna mesečna bruto plača za april 2012 pa 1.519,12 EUR; to je za en odstotek manj od bruto plače za marec 2012 in za 1 odstotek več od bruto plače za april 2011.

Spremembe višine povprečne plače se sicer razlikujejo tudi glede na dejavnost; padec povprečne mesečne bruto plače za april 2012 glede na marec 2012 je bil tako najizrazitejši v predelovalnih dejavnostih (za 3,4 odstotka). Opazneje se je povprečna mesečna bruto plača za april 2012 v primerjavi s plačo za marec 2012 znižala tudi v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (za 2,7 odstotka).

Povprečna plača se je aprila v nekaterih dejavnostih tudi povišala; med redkimi dejavnostmi, ki so beležile porast povprečne plače, se je ta najbolj zvišala v dejavnostih zdravstvo in socialno varstvo (za 1,9 odstotka) in trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (za 1,1 odstotka).

In koliko je bila v aprilu 2012 vredna ura dela? Povprečna bruto plača za plačano uro za april 2012 je znašala 9,29 EUR.

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Kategorije: Novice za delodajalce