Posvečamo dovolj pozornosti zdravju in varnosti pri delu?

Letošnji svetovni dan zdravja in varnosti pri delu, ki bo 28. aprila, je posvečen promociji varnosti in zdravja v tako imenovanem »zelenem« gospodarstvu; gre za panoge, ki pomembno prispevajo k ohranjanju našega okolja. Mednarodna organizacija dela namreč opozarja, da so resnično »zelena« delovna mesta le tista, ki tekom vseh procesov skrbijo tudi za zdravje in varnost vseh vpletenih.

Svetovno gospodarstvo namreč vse bolj teži k okolju prijaznemu načinu proizvodnje in organizacije procesov, saj s tem skrbi za ohranjanje naravnih virov in čistočo našega okolja. Vendar pa Mednarodna organizacija dela opozarja, da, četudi nekateri delovni procesi veljajo za »zelene« in so naravnani k trajnostnemu razvoju, to pogosto ne velja za delovna mesta v okviru posameznega delovnega procesa – kar torej pomeni, da so delavci v teh delovnih procesih lahko izpostavljeni določenim tveganjem.

Tveganj na delovnem mestu se zaveda vse več organizacij, zato je tudi ozaveščanje na tem področju vse bolj razširjeno. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu tako v teh dneh začenja novo dveletno kampanjo Zdravo delovno okolje, ki je namenjena promociji Partnerstva za preprečevanje tveganj. To se osredotoča na pomembnost vodilne vloge in pobude vodstva ter sodelovanja delavcev pri izboljševanju varnosti in zdravja na delovnem mestu.

Vse pomembnejši vidik zdravja pa v današnjem času postaja tudi tisti manj opazni. Gre za psihično zdravje, ki ga pogosto uničuje stres na delovnem mestu; kar 8 od 10 delavcev je v vseevropski anketi namreč povedalo, da stres na delovnem mestu narašča. V raziskavi, ki jo je izvedla Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, je sodelovalo več kot 35.000 ljudi v 36 evropskih državah.

Rezultati so kar zaskrbljujoči:: stres, povezan z delom, je eden od največjih izzivov na področju varnosti in zdravja, s katerimi se srečuje Evropa, ter predstavlja veliko škodo v smislu človeške stiske in gospodarske uspešnosti. Vendar pa se tudi na tem področju kaže luč na koncu tunela: kar 79 % vodstvenih delavcev namreč meni, da je stres v njihovem podjetju težava, zato je zanje stres v zvezi z delom enako pomemben kot nezgode na delovnem mestu – kar je, vsaj upamo, tudi prvi korak k zmanjšanju stresa na delovnem mestu.

Vira: Mednarodna organizacija dela in Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Kategorije: Novice za delodajalce