Po podatkih raziskave Save the Children so matere v Sloveniji lahko zelo zadovoljne

Nedavna raziskava mednarodne nevladne organizacije, Save the Children (Rešimo otroke), je pokazala, da je Slovenija, kar se tiče položaja mater, med najbolje uvrščenimi državami na svetu. Vas zanima, kateri kriteriji so bili upoštevani v tej raziskavi in katere so materam najbolj prijazne države?

Slovenija se v svetovnem merilu na področju družinske in otroške politike in politike žensk uvršča med prvih dvanajst razvitih držav in glede dojenja na sam vrh lestvice. Med 165 državami, se po indeksu mater uvršča na zavidljivo 13 mesto po indeksu žensk in otrok pa na 12 mesto. Po indeksu dojenja pa si deli najvišje zavidljivo drugo mesto za Norveško.

Katere so tiste države, v katerih je najbolje biti mama?

1. Norveška
2. Iskandija
3. Švedska
4. Nova Zelandija
5. Finska
6. Danska
7. Avstralija
8. Belgija
9. Irska
10. Nizozemska/Velika Britanija
12. Nemčija
13. Slovenija

14. Francija
15. Portugalska
16. Španija
17. Estonija
18. Švica
19. Kanada
20. Grčija

»Veseli nas, da tudi tujina priznava in ocenjuje naše ukrepe družinske politike kot nadpovprečno dobre,« je izsledke rezultatov komentirala generalna direktorica direktorata za družino mag. Ana Vodičar. »Mogoče je celo prav, da nam zunanji postavijo ogledalo, saj imam včasih občutek, da se zdijo vsi ti ukrepi in pravice za naše državljane zelo samoumevne in neodtujljive. Npr. starševski dopust v dolžini enega leta s visokim nadomestilom predstavlja eno izmed najradodarnejših ureditev v Evropi, poznamo relativno široko dostopen otroški dodatek, tudi družinske prejemke, subvencija vrtca, malice, prevoza, širok krog štipendijskega varstva, davčne olajšave,  očetovski dopust, pravica do dela s krajšim delovnim časom in še bi lahko naštevali.

Drži, da v času gospodarske recesije, nekoliko posegamo tudi na področje družinskega varstva, a je potrebno izpostaviti, da so predlagani ukrepi izbrani skrbno, selektivno. Pazili smo, da najrevnejših družin in otrok ukrepi ne bodo v ničemer prizadeli. Poleg navedenega se predlaga, da so ukrepi na področju družinske politike začasne narave in računamo, da se bo obseg pravic ponovno preučil, ko bo gospodarska slika drugačna,« je v odzivu zapisala generalna direktorica mag. Ana Vodičar.

Indeks dojenja

Save the Children v študiji analizira zakonodajo s področja starševskega dopusta in  delovnih razmerji oziroma pravice  doječih  mater do odmora za dojenje in več drugih indikatorjev (kazalcev) uspešnosti za razvrstitev 36 industrijsko razvitih držav v najbolj in najmanj uspešnih za matere/ženske, ki želijo dojiti. Med 36 industrijsko razvitih držav v svetu je Norveška na vrhu meritve z 98 točkami,  Slovenija pa na drugem mestu z 96 točkami in oceno zelo dobro, kot Norveška. Pri meritvah je upoštevana dolžina starševskega dopusta, višina nadomestila za čas starševskega dopusta, pravica do dnevnega odmora za dojenje, mednarodna in nacionalna merila za dojenje, mreža bolnišnic, ki so dojenju prijazne zdravstvene ustanove in praksa dojenja. Slovenija dosega najboljše točke pri plačanem porodniškem dopustu, pravici do dnevnega odmora za dojenje in vzpostavitvi mreže bolnišnic prijazne zdravstvene ustanove za dojenje.


Indeks mater, žensk in otrok

Save the Children je v raziskavi določil tudi indeks mater in razvrstil 165 držav, 43 razvitih držav in 122 držav v razvoju po zdravstvenih kazalcih, blaginji mater in socialni varnosti mater. Na kratko kazalec določa položaj (zdravstveni, izobraževalni, ekonomski in politični) žensk ter položaj otrok v nacionalni državi. Po indeksu mater je Slovenija v letu 2012 uvrščena v tir 1 na trinajsto mesto, po indeksu žensk in indeksu otrok pa na 12 mesto, takoj za Nemčijo. Kazalci, ki določajo status žensk so: maternalna umrljivost, odstotek žensk, ki uporablja moderno kontracepcijo, usposobljen kader za rojstvo otrok, pričakovana življenjska doba žensk,  pričakovano formalno izobraževanje žensk, razmerje med žensko in moško plačo, starševsko nadomestilo, udeležba žensk v nacionalnih vladah. Kazalci, ki določajo blaginjo otrok so: stopnja umrljivosti, podhranjenost otrok, stopnja vključenosti otrok v predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje.

Izsledke celotne raziskave najdete na: raziskava mednarodne nevladne organizacije «Save the Children«

Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Kategorije: Novice za delodajalce