Partnerstva za zelena delovna mesta: dobre prakse podjetij in lokalnih skupnosti

V okviru projekta Spodbujamo zelena delovna mesta je razpisan nagradni natečaj, s katerim želijo spodbuditi interes podjetij in lokalnih skupnosti za prenos dobrih praks na področju zelenih delovnih mest.

Javni natečaj

Partnerstva za zelena delovna mesta: dobre prakse podjetij in lokalnih skupnosti

Kaj iščejo?

  • Iščejo uspešna in napredna partnerstva, ki prispevajo k ustvarjanju zelenih delovnih mest in so lahko navdih za partnerstva v drugih okoljih po Sloveniji.
  • Iščejo napredne projekte in programe podjetij in lokalnih skupnosti, ki temeljijo na celovitem, inovativnem in sistemskem pristopu.
  • Iščejo dobre prakse, ki prispevajo k širšim ciljem trajnostnega razvoja. 

Kdo lahko sodeluje?

Na natečaju lahko sodelujejo pravne osebe:

  • ki so ustanovljene kot podjetja, zadruge ali občine;
  • ki niso bile pravnomočno obsojene zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem in niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja (velja za prijavitelja in partnerje ter njihove zakonite zastopnike);
  • katerih ustanovitelji ali zaposleni niso člani strokovne komisije ali njihovi ožji sorodniki.

Kaj pa nagrade?

Izbrali bomo tri dobre prakse. Najboljša bo prejela praktično nagrado v vrednosti tisoč evrov: zeleni teambuilding na ekološki kmetiji s profesionalnim moderatorjem na temo izkušenjskega učenja za trajnostni razvoj (paket za deset zaposlenih prijavitelja in njihove sodelavce). Vse tri pa bodo posebej izpostavljene: prejele bodo priznanja, o njih bo pripravljen kratek promocijski film, predstavljene pa bodo tudi na slovesni podelitvi, v spletnem katalogu dobrih praks, v časniku Dnevnik ter na dogodkih izbora Gazela.

Kako se prijaviti?

Rok za oddajo prijav na natečaj je 10. september 2014 do 12. ure.

Vlogo pošljite po elektronski pošti na naslov gaja@umanotera.org. O rezultatih natečaja boste prijavitelji obveščeni po elektronski pošti najkasneje do 30. septembra 2014. Jeseni 2014 bo potekala javna razglasitev in predstavitev zmagovalcev v okviru zaključnega dogodka projekta Spodbujamo zelena delovna mesta.

Dokumenti natečaja:

Vir: zelenadelovnamesta.si


Preberite tudi:

Kategorije: Novice za delodajalce