Opravljanje prakse v Evropskem parlamentu

Prijavite se na razpis za opravljanje prakse v Evropskem parlamentu, v okviru splošne ali novinarske usmeritve.

Praksa je namenjena dopolnjevanju znanja, pridobljenega med študijem, in seznanjanju z dejavnostmi Evropske unije, predvsem Evropskega parlamenta.

Plačana praksa je na voljo posameznikom z univerzitetno ali enakovredno izobrazbo.

Plačane prakse so:

  • prakse Roberta Schumana, splošna usmeritev
  • prakse Roberta Schumana, novinarska usmeritev.

Kandidati za prakse Roberta Schumana, splošna usmeritev, morajo tudi dokazati, da so izdelali obsežno pisno nalogo kot del zahtev za pridobitev univerzitetne diplome ali za znanstveno revijo. Enega kandidata, katerega naloga je posebej zadevala odnose med Evropsko unijo in ZDA, se lahko sprejme na opravljanje prakse s štipendijo "Chris Piening".

Kandidati za opravljanje praks Roberta Schumana, novinarska usmeritev, morajo tudi imeti strokovne izkušnje in to dokazati ali z objavljenimi prispevki ali s članstvom v eni izmed novinarskih zvez v državi članici Evropske unije oziroma z novinarsko izobrazbo, priznano v državah clanicah Evropske unije ali v državah kandidatkah.

Rok za prijavo imate do 15. maja, vendar nikakor ne odlašajte prijave do zadnjega dne, prvi dan prakse pa je 1. oktober tega leta.

Za dodatne informacije, pravilnik in pogoje ter samo prijavo obiščite stran europarl.europa.eu.

Vir: Evropski parlament

Kategorije: Novice za iskalce