Odnosi med zaposlenimi odločilni za kreativno in stimulativno delovno okolje

V zanimivem Delovem prispevku Eva Boštjančič pojasnjuje zakaj in kako pride do obremenjenosti na različnih delovnih mestih.

Še vedno je veliko podjetij, katera se ne ukvarjajo s samim pristopom do njihovih zaposlenih, kar pomeni dobro, sproščeno delovno okolje in tudi personaliziran delovni prostor. Po večini so zaposleni urejeni, vendar suhoparni in uniformirani, ni pa nekega presežka o individualni samopodobi kot delovnem okolju, kar je odraz kreativnosti posameznikov.

Kot je tudi v samem naslovučlanka podano, da v podjetjih cenijo bolj učinkovitost zaposlenih kot ustvarjalnost, Boštjančičeva pojasnuje oba izraza. Učinkovitost, kot ga opredeli ga. Boštjančič, je vzor stimulativnega delovnega okolja, kateri naj bi dosegal rezultate na delovnem mestu ter delovno zadovoljstvo. Ustvarjalnost posameznikov pa bi morala biti večjega pomena, saj je dodana vrednost k delu in ključna za boljšo produktivnost, napredek.

»Če hočemo doseči kreativno okolje, moramo dopuščati tudi napake zaposlenih. V kreativnem delovnem okolju je potrebna večja toleranca do napak in idej, ki sicer ne vodijo v takojšne rezultate, dolgoročneje pa pripeljejo do uspešnejšega cilja.«

Glede na delovna okolja pa se veliko slovenskih podjetji odloča za odprte pisarne, kar pa dandanes prinaša rahla nezadovoljstva s strani zaposlenih. Nezadovoljstvo zaposlenih se lahko kaže tudi v pomanjkanju povratnih informacij, preobsežna dela in podobno. Kot so tudi raziskave prikazale statistiko, da osebe katere delajo od doma in v ordinacijah, so bolj zadovoljne in produktivne kot osebe katere so zaposlene kot delavci v proizvodnji in trgovini, kjer je delo monotono.

Izpostavlja znano podjetje Google, kjer imajo njihovi zaposleni širok spekter ugodnosti in zmožnosti kreativnosti pri samem delu. Seveda izpostavi tudi Slovenska podjetja, v katerih se zaposleni dobro počutijo npr. Simobil, katerega navaja kot kreativno in prijetno delovno okolje. Sem spadajo tudi podjetja kot so BSH, Akrapovič, Varsi, itd.

Trendi, kateri prevladujejo v tujini in seveda pri nas so izrinili čase, ko je še vsak zaposleni imel svojo pisarno. Zelo ključnega pomena pa je medsebojna komunikacija, katera je naslednji korak do uspešnosti podjetja. Večina podjetij pa so že začeli uvajati zdravo prehranjevanje, razgibavanje, drsni delovni čas, delo od doma.

Vir: Časopis Delo, 4. september, 2015

Kategorije: Novice za iskalce