Odlično leto za novonastala podjetja

Za zagonska podjetja se lansko leto zapisuje za enega izmed zelo uspešnih. Rezultati se kažejo na podlagi analize spletne strani www.startaj.si.

V zadnji četrtini lanskega leta je bilo zasedenih kar 694.500 delovnih mest v Sloveniji, kar pomeni skoraj 6000 več kot četrtletje pred tem. Rast se je predvsem pokazala pri podjetjih, ki se ukvarjajo s predelovalno dejavnostjo in v dejavnosti prometa. Povečalo se je tudi število prostih delovnih mest in to kar 600. Največ povpraševanju po novih delovnih močeh je bilo na področju gostinstva, predvsem v prazničnih dneh v decembru, kjer so delodajalci potrebovali večje število kadra. Večja podjetja so bila tista, ki so razpisala večjo število prostih delovnih mest. Statistike namreč kažejo, da še vedno v večini največ novih delovnih mest razpisujejo prav manjša podjetja oziroma manjši delodajalci.

Nezasedenih delovnih mest je bilo v lanskem letu okoli 9600, od tega približno 2200 na področjih predelovalnih dejavnosti in v gradbeništvu.

Vir: Časopis Delo, 12.2.2016 

Kategorije: Novice za delodajalce