Obeta se lažja in cenejša zaposlitev tujca

1. septembra letos je predviden nov zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Ena od sprememb bo ta, da tujci iz tretjih držav ne bodo potrebovali več dveh dovoljen, ampak samo eno. Zakon prinaša enotno dovoljenje in strožje kazni za kršitelje.

Omeniti moramo, da zakon ne bo veljal v državah članic EU, Švice in državljane gospodarskega prostora, saj imajo te države prost pretok delavcev.

Prva prednost obetajočega zakona bo, da tujci ne bodo potrebovali več dveh dovoljenj (dovoljenje za prebivalstvo in delo), ampak samo eno. Dobiti ga bo možno na upravnih enotah, v roku 30 dni od oddaje popolne vloge. Na ministrstvu za delo zatrjujejo, da morajo tujci dovoljenje urediti še preden pridejo v Slovenijo. Z enim potrdilom se bodo stroški znižali, cena za eno takso naj bi tako stala okvirno 60 eurov, kar je več kot polovica manj, kot je strošek trenutne takse (150 eurov).

Trenutna dovoljenja še veljajo, do konca njihove veljavnosti. Tisti, ki pa bodo letos pridobili izkaznico, bo veljavnost te 1 leto, z možnostjo podaljšanja za dve leti. Po preteku treh let bo lahko tujec dobil soglasje zavoda za zaposlitev, samozaposlitev ali delo tujcev (namesto osebnega delovnega dovoljenja). Po petih letih bo tujec lahko dobil dovoljenje za stalno bivališče. Tujci mora biti v času delovnega razmerja vključeni v socialno zavarovanje. Če bo tujec zamenjal službo ali delovno mesto bo pridobil pisno odobritev, če pa bo odpuščen, bo moral zapustiti državo.

Ena od izjem je dovoljenje za sezonsko delo. Zavod za zaposlovanje ga bo izdajal delodajalcev za čas do treh mesecev. Tujci tako ne bodo potrebovali dovoljenja za prebivanje, ker bo šlo izključno za sezonsko delo.

Druga sprememba je, da bodo morali delodajalci zaposliti tujca za polni delovni čas. Namen tega je preprečiti skrajševanje delovnega časa ali primerov, ko so tujci po mesecu dni odšli na delo v tujino.

Tretja prednost je ta, da bodo pogoji za zaposlovanje visoko kvalificiranih tujcev dosti blažji. Ti bodo lahko pridobili modro karto EU, kar bo predstavljalo dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji. Visoko kvalificiran tujec se bo lahko zaposlil brez preverjanj določenih pogojev in tudi za krajši delovni čas.

Ministrstvo z zakonom želi preprečiti, da bi tujci ustanavljali gospodarske družbe ter za zastopstva imenovali sebe kot večinskega lastnika. Kot že omenjeno pa zakon prinaša tudi strožje kazni. Višina kazni bo odvisna od vrste kršitve, znesek pa se bo gibal med 500 in 75 tisoč euri. Praksa v Avstriji in Nemčiji, kjer so kazni višje, je pokazala, da je bilo kršitev manj. Pri nas bo nadzor izvajal inšpektorat za delo. 

Vir: Finance 55/2015, portal TopJob

Kategorije: Novice za delodajalce