Nove subvencije za zaposlovanje brezposelnih v okviru projekta Zaposli.me

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil novo javno vabilo v okviru projekta Zaposli.me. Vabilo je namenjeno tržnim delodajalcem, ki lahko v okviru projekta Zaposli.me pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki težko najdejo zaposlitev.

Predvidenih je 3.250 subvencioniranih zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih. Na razpis se lahko prijavijo tržni delodajalci, ki so v preteklem poslovnem letu več kot polovico svojih prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu ter izpolnjujejo še vse druge pogoje javnega povabila.

Na javnem povabilu je za obdobje 2011–2012 na voljo skupaj 13 milijonov evrov, povabilo pa je odprto do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 29. 2. 2012. Takrat se izteče končni rok, do katerega lahko delodajalci na javno povabilo predložijo ponudbe za subvencionirano zaposlitev brezposelnih.

Na podlagi javnega povabila lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so invalidi, iskalci prve zaposlitve, starejši od 50 let, dolgotrajno brezposelni ali imajo stalno prebivališče na območju Pokolpja . Za pridobitev subvencije za zaposlitev morajo brezposelni v celoti ustrezati vsaj eni od omenjenih ciljnih skupin, ki so podrobneje opredeljene v javnem povabilu. Subvencija za zaposlitev s polnim delovnim časom znaša 4.000 evrov.

Tokratno javno povabilo Zaposli.me je že tretje zapored v obdobju 2009–2011. Na prvih dveh javnih razpisih Zaposli.me, ki sta bila objavljena v letih 2009 in 2010, je bila subvencija dodeljena skupaj več kot 7.200 tržnim delodajalcem za zaposlitev okrog 9.000 brezposelnih oseb.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Kategorije: Novice za delodajalce