Nižanje delovnih ur za manjšo brezposlenost

Mednarodna organizacija dela (ILO) kot delno rešitev težave brezposelnosti vidi z delitvijo dela in zmanjšanjem delovnih ur.

S tem, ko bi podjetja zmanjšala število delovnih ur, bi se odprla nova delovna mesta oziroma bi lahko v veliki meri ohranili obstoječe zaposlene. V tujini se je tak sistem izkazal za izredno uspešnega, na primer v Nemčiji so s programom imenovanim "Kurzarbeit" ohranili kar 400.000 delovnih mest. V času največje krize, ki je bila maja 2009, je bilo v Nemčiji v omenjeni program vključenih kar 1.4 milijona delavcev.

Prav tako so s podobnim programom dosegli odličen uspeh in ohranili delovna mesta na Japonskem in v Turčiji. Tako so v slednji ohranili 100.000 delovnih mest, v deželi vzhajajočega sonca pa kar 370.000, v samem programu pa je sodelovalo preko 2.5 milijona delavcev.

Delitev dela ni nujno le stvar podjetij temveč bi k temu lahko veliko prispevala tudi država in spodbujala podjetja k zmanjševanju delovnih ur in s tem povečala zaposlenost svojih državljanov. Niti ni to rešitev oz. sistem dela le kot izhod v krizi temveč bi bil dobrodošel tudi v času, ko je stopnja brezposelnosti nižja in razmere na trgu dela normalizirane.Vir: Časopis Delo (28. junij, 2013)

Kategorije: Novice za delodajalce