Ne pozabite obvestiti neizbranih kandidatov, da vas ne doleti kazen

Delodajalci, žal, še vedno premalokrat odgovarjajo neizbranim kandidatom – ponavadi z izgovorom, da za to nimajo časa.

Iskanje nove zaposlitve je lahko za marsikoga pomemben projekt, za katerim je kar nekaj vloženega truda. Pisanje primerno strukturiranega življenjepisa in priprava motivacijskega pisma, ki mora biti posebej prilagojeno delovnemu mestu, na katero se kandidati prijavljajo, sta le dva od glavnih korakov na poti do uspešne prijave na prosto delovno mesto. Zatem pride na vrsto še čakanje na odgovor delodajalca, kar lahko traja nekaj dni, teden ali celo več mesecev.

Pri tem pa so še vedno zelo pogosti primeri, ko neizbrani kandidati odgovora sploh ne prejmejo. Ugotavljamo namreč, da delodajalci, žal, še vedno premalokrat odgovarjajo neizbranim kandidatom – ponavadi z izgovorom, da za to nimajo časa. Ne zavedajo pa se, da imajo določene obveznosti tudi do kandidatov, ki jih ne izberejo, kar nalaga tudi zakon o delovnih razmerjih.

Kot pravi Damijan Gregorc, direktor odvetniške pisarne Miro Senica in partnerji, zakon določa, da mora delodajalec v osmih dneh po končanem postopku izbire pisno obvestiti kandidata o tem, da ni bil izbran. Obvestilo mu lahko pošlje tudi po elektronski pošti, če je v ta namen od kandidata prejel elektronski naslov, na katerega naj ga obvešča. Če neizbrani iskalec zaposlitve ne prejme odgovora v roku, ki ga določa zakon, lahko delodajalca doleti plačilo globe od 750 do dva tisoč evrov, pojasnjuje Gregorc. Delodajalec pa mora po zakonu neizbranemu kandidatu na njegovo zahtevo vrniti tudi vse dokumente, ki mu jih je predložil v dokaz, da izpolnjuje zahtevane pogoje za prosto delovno mesto, dodaja Gregorc.

Torej, ne samo da je obveščanje neizbranih kandidatov zakonsko obvezno, temveč je tudi vljudno in edino pravilno, saj tako prikažete podjetje v pozitivni luči, hkrati pa s tem skrbite za ugled in kulturo podjetja. Delodajalcem zato na našem portalu ponujamo brezplačno možnost, da z enim klikom vsem neizbranim kandidatom pošljejo obvestilo o neizbiri, kar poenostavi delo kadrovnikov, ki prejmejo tudi po več kot sto prijav hkrati. V očeh iskalca zaposlitve pa bo tak delodajalec ostal zapisan kot prijazen, skrben in vesten.

Vir: Saša Boštjančič, direktorica podjetja Moja zaposlitev d.o.o., www.mojazaposlitev.si

Kategorije: Novice za delodajalce