NATEČAJ - Starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno zavzeti

Dnevnik v sodelovanju z javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom objavlja natečaj Starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno zavzeti. Na natečaj se lahko prijavijo podjetja, ki imajo najmanj osmino zaposlenih, ki so starejši od 45 let.

Podjetja v Sloveniji že imajo različna orodja za izboljšanje upravljanja starejših zaposlenih, vendar pa je želja sklada, da se na podjetja, ki skrbijo za uspešno zaposlovanje različnih generacij, tudi javno opozori. Natečaj Starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno zavzeti, je namenjen prepoznavnosti podjetja, ki skrbi za svoje starejše zaposlene z ustreznimi ukrepi, strategijami, posluša želje in uresničuje njihove potenciale, da za to pridobi posebno Priznanje. Takšno priznanje doprinese k preseganju stereotipov o starejših zaposlenih in krepi promocijo dobrih praks aktivnega staranja.

Pogoji sodelovanja:

  • podjetje ima vsaj 15 odstotkov zaposlenih, starejših od 45 let
  • podjetje izvaja ukrepe upravljanja starejših zaposlenih, osebna rast in razvoj starejših od 45 let
  • uspešnost podjetja, ki je predstavljena po sistemu uravnoteženih kazalnikov uspeha Balance ScoreCard, ki zajema finančne kazalnike, kazalnike upravljanja s kadri, trženjske kazalnike in kazalnike inoviranja

PRIJAVE:
Podjetja oddajo prijavo elektronsko na naslovu www.dnevnik.si/zlatanit/spp.

Ugotovitve raziskave Zlate niti so na podlagi ankete, ki jo je razvila družba Mediade, Dnevnik in Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, v kateri je v desetih letih sodelovalo 73.537 zaposlenih iz 347 različnih podjetjih, je pokazalo da osebna rast in razvoj po samooceni zaposlenih upadeta že pri 41. letih. Ena izmed ugotovitev je tudi ta, da imajo starejši zaposleni s svojim nadrejenim manj samostojnih pogovorom o svojem razvoju in možnosti o napredku.

Slovenija je kar se tiče vključenosti v vseživljensko učenje do 44 let nad evropskim povprečjem, medtem ko po 45 letu pristanemo od evropskim povprečjem.

Po besedah mag. Edite Krajnović iz družbe Mediade: »Slovenci sledimo zastarelemu vzorcu: ko sem mlad, se učim, ko odrastem, delam in potem se upokojim. Zaposleni vzamejo ''uspavalne tablete'' in gredo v ''zimsko spanje'' že kmalu po 40. letu, ko izgubijo delovno ambicioznost in začnejo odštevati leta do upokojitve. Saj to delam že 20 let, pa že vem, kako se dela,« je stavek, ki pojasnjuje izgubo delovne ambicioznosti.«

Vir: www.dnevnik.si

Kategorije: Novice za delodajalce