MOL predstavlja projekt Kul služba!

Mestna občina Ljubljana predstavlja projekt Kul služba!, ki se nanaša na težjo zaposljivost mladih in s tem uresničuje enega od ciljev Strategije MOL za mlade med leti 2016-2025, ki se usmerja v višjo zaposljivost mladih.

Projekt Kul služba! Sta zasnovala Urad za mladino MOL in Javni zavod Cene Štupar, poleg pa sodeluje tudi Zavod za zaposlovanje.

Cilj projekta je povečanje zaposljivosti mladih v enem od 17 javnih zavodov ali podjetij, katerih ustanoviteljica je Mesta občina Ljubljana. Namen projekta je tudi, da se kandidati skozi proces usposabljajo za konkretna delovna mesta. V prvi izvedbi projekta bo v proces vključenih 60 mladih kandidatov, ki se bodo usposabljali za 26 delovnih mest.

Faze projekta Kul služba!:

Usposabljanje mentorjev

V prvi fazi bo potekalo usposabljanje mentorjev, ki so jih izbrala javna podjetja in zavodi. Vključeni so v intenzivno usposabljanje za osvojitev praktičnih znanj na področjih pedagogike in andragogike ter osnove didaktike in oblikovanja učnih metod. 

Usposabljanje zaposljivih mladih, ki so težje zaposljivi

V drugi fazi bo sledilo usposabljanje za težje zaposljive mlade kandidate za določene poklice, ki jih bo urad za mladino MOL objavil v aprilu 2016. V tej fazi bodo lahko sodelovali kandidati s stalnim prebivališčem v mestni občini Ljubljana, stari do 29 let in so na Zavodu za zaposlovanje zabeležni kot iskalci prve zaposlitve.

Možnost zaposlitve v podjetju

V tretji fazi bo vodstvo podjetja ali javnega zavoda po usposabljanju, ki bo trajalo tri mesece, odločilo ali bo delovno razmerje med kandidatom in delodajalcem sklenjeno. Končna odločitev bo odvisna tako iz strani kandidata kot iz strani delodajalca. Cilj projekta namreč ni zaposlitev po avtomatizmu, ampak zaposlitev za daljši čas in za čim večji delež udeležencev.

Več informacij o projektu najdete na spletni povezavi MOL.

Vir: www.ljubljana.si

Kategorije: Novice za iskalce