Moč pozitivne psihologije pri motiviranju zaposlenih

Delodajalec ima lahko moč, da s povzdignjenim glasom in grožnjami iz svojih zaposlenih »iztisne« pravočasno in korektno opravljene delovne naloge. A raziskave so pokazale, da so posledice takšnega ravnanja nadrejenih katastrofalne in neučinkovite.

Metaanaliza 57 empiričnih raziskav, ki je bila opravljena na 59 različnih vzorcih je pokazala, da na agresivnost pri delu vplivajo tako osebni kot situacijski dejavniki, vse pa je odvisno od oblike in stopnje agresije delodajalca. Negativno vedenje vodje se povezuje z negativnimi stališči zaposlenih do njega, nižjo delovno učinkovitostjo ter s slabšim razpoloženjem. Zaposleni pogosteje kažejo neproduktivno vedenje, manj so dovzetni za mnenja vodje ter pogosteje razmišljajo o odhodu iz podjetja. Pogosto ne čutijo pripadnosti podjetju, iščejo druge karierne priložnosti, nekateri pa celo končajo na bolniškem staležu in se na tak način izogibajo odhodu na delo. 

Delavci v takšnem okolju sicer opravijo svoje naloge, a so nezadovoljni, izgubljajo motivacijo in ustvarjalnost.

Obstaja veliko učinkovitih metod za ustvarjanje prave motivacije med zaposlenimi v podjetju, ki ustvarijo moč pozitivne psihologije.

Iskanje slabosti in šibkosti zaposlenih

Delodajalci ali vodje oddelkov naj bodo pozorni na ravnanje svojih namestnikov. Prav slednji velikokrat pripomorejo k temu, da se znotraj kolektiva širijo nemir, nejevolja, strah in posledično izguba interesa za opravljanje dela.

Kako torej ravnati? Preprosto naj se delodajalec osredotoči na to, kaj zaposleni delajo najbolje. To naj jim delodajalec tudi osebno pove, saj pohvala in spodbuda na sodelavca delujeta blagodejno, pri tem se namreč počuti dobro in posledično je bolj motiviran za opravljanje delovnih obveznosti.

Če osnovni princip vodenja kolektiva temelji na pozitivni motivaciji, bo zaposleni tudi lažje sprejel kritike. A te naj bodo izrečene dobronamerno.

Pohvala zaposlenega naj bo izražena z dejanji

Delodajalec naj ob pravi priložnosti zaposlenemu poleg ustne pohvale priskrbi tudi finančno nagrado ali npr. omogoči koriščenje ur za predčasni odhod iz delovnega mesta. Dober način motivacije zaposlenih so tudi »team buildingi« ali koriščenje darilnih bonov za različne sproščujoče storitve. S tem bodo delodajalci zagotovo v podjetju ustvarili moč pozitivne psihologije.

Pohvalite vse zaposlene

Za dobro opravljeno delo v podjetju naj delodajalci pohvalijo vse zaposlene, saj vsak na svojem področju doprinese k uspehu podjetja. V primeru, ko se delodajalec pogosto osredotoča na pohvale le izbranih sodelavcev, na ta način v celotnem kolektivu ustvarijo negativno energijo in pomanjkanje motivacije ostalih zaposlenih. Na tak način kolektivi ostajajo brez dobrih in zagnanih delavcev.

Delodajalec naj bo vodja in ne šef

Delavci, ki v podjetju dajo odpoved, to storijo, ker ne želijo več delati za svojega delodajalca in ne za podjetje. Zato je pomembno, da so nadrejeni dobri vodje in ne zgolj šefi. S pozitivnimi ukrepi naj vodijo svoje zaposlene skozi delovni proces. Naj jim dajo vedeti, da so slišani in upoštevani. Naj tudi poudarijo, da so do rezultatov prišli s skupnimi močmi in da brez njih delo ne bi bilo tako dobro opravljeno. Dobro je tudi, da se vodja javno pohvali s svojo ekipo in doseženimi rezultati. Vzdušje v podjetju naj bo pozitivno naravnano. Dobra organizacijska kultura temelji na vrednotah, prepričanjih in viziji podjetja.

V interesu vsakega podjetja oziroma delodajalca naj bo, da zaposleni pokažejo dobre rezultate, pri tem pa, da so motivirani in zadovoljni. 

Zaposleni naj vedo, kaj so njihove delovne naloge

Zaposleni morajo vedeti, katere so njihove naloge in dolžnosti, prav tako, kako naj jih opravijo. Tako bodo zaposleni mirni, zadovoljni in motivirani, saj bo njihova vloga znotraj podjetja jasno določena.

Izobraževanje je pomembno

Zelo pomembno je, da delodajalec svojim zaposlenim omogoči dodatno izobraževanje, ki bo še okrepilo motivacijo zaposlenih, saj bodo pridobili nova znanja in se delovnih nalog lotili zagnano in motivirano. Prav tako bodo podali nove ideje delodajalcu za izboljšanje trenutnega delovnega procesa in jih v zastavljenih rokih realizirali.

A nikar ne pozabite: za dobro vzdušje znotraj podjetja se morajo potruditi vsi zaposleni. Nič se ne bo zgodilo samo od sebe, temveč le s skupnimi močmi.

Vir: ekipa mojazaposlitev.si

Kategorije: Novice za delodajalce