Mestna občina Ljubljana in Adriatic Slovenica razpisujeta štipendiji

Mestna občina Ljubljana razpisuje štipendije za nadarjene dijake in študent, Adriatic Slovenica pa bo kadrovsko štipendijo podelil študentu Finančne matematike na 1.stopnji.

1. Razpis Mestne občine Ljubljana:

Mestna občina Ljubljana razpisuje 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, za šolsko oziroma študijsko leto 2015/16, in sicer:
• 16 štipendij za dijake,
• 40 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji,
• 21 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji,
• 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini,
• 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

Na razpis se lahko prijavijo:

 • dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja,
 • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 2. letnika,
 • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so prejemali štipendijo MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika,
 • študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 1. letnika in
 • študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika, če izpolnjujejo pogoje, zapisane v besedilu razpisa za štipendije MOL 2015/16.

Kandidati se lahko prijavijo na razpis preko spletne aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana  do izteka roka za prijavo.

Prijave z vsemi potrebnimi dokazili oddajo:

 • dijaki do 4. 9. 2015,
 • študenti do 5. 10. 2015.

Razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani ljubljana.si >

2. Kadrovska štipendija za študij Finančne matematike na 1. stopnji

Adriatic Slovenica razpisuje kadrovsko štipendijo za študij Finančne matematike, in sicer za dodiplomski univerzitetni študij prve stopnje od vpisa v 2. letnik do zaključka študija.

Štipendijo bodo podelili kandidatu, ki se bo zavezal, da s študijem nadaljuje tudi na magistrskem programu.

Poleg štipendije vam bodo že med študijem omogočili:

 • spoznavanje podjetja in pridobivanje delovnih izkušenj na različnih delovnih področjih,
 • opravljanje strokovne študijske prakse pod strokovnim mentorstvom
 • in svetovanje pri izdelavi diplomske naloge.

Vaša prijava naj vsebuje:  

 • kratek življenjepis,
 • potrdilo o vpisu
 • in potrdilo o opravljenih izpitih v študijskem letu 2014/2015.

Prijavo za pridobitev kadrovske štipendije skupaj z dokazili pošljite najkasneje do 30. 9. 2015 na naslov: Adriatic Slovenica, d. d., Tim kadri, p. p. 241, 6001 Koper ali na elektronski naslov zaposlitev@as.si, s pripisom kadrovska štipendija. Kandidati boste o odločitvi obveščeni v 8-ih dneh po zaključenem postopku izbire.

Kategorije: Novice za iskalce