MERKUR trgovina d.o.o.: Omogočanje dela od doma zmanjšuje absentizem

Delo od doma zmanjšuje absentizem in povečuje produktivnost ter učinkovitost podjetja. Fleksibilnost in boljše usklajevanje med zasebnim in poklicnim življenjem zaposlenih pozitivno vplivata na njihovo dobro počutje in zadovoljstvo na delovnem mestu.

1. Kakšne oblike fleksibilnega delovnega časa ponujate?

V podjetju MERKUR ponujamo več oblik fleksibilnega delovnega časa, tako z vidika lokacije kot tudi časa, ko zaposleni opravljajo svoje delo. Na podlagi načina oziroma narave dela in potreb zaposlenih smo ocenili, kolikšno mero fleksibilnosti lahko uvedemo. V praksi to pomeni, da omogočamo prilagodljiv delovni čas prihoda in odhoda iz delovnega mesta, delo od doma in hibridno delo.

V okviru prilagodljivega delovnega časa omogočamo zaposlenim, da prihajajo na delo med 7. in 9. uro zjutraj ter odidejo med 15. in 17. uro popoldne. Če delo to dopušča, zaposlenim omogočamo tudi drugačen delovni čas. Delo od doma se izvaja v okviru dogovora med zaposlenim, ki ima željo ali potrebo po delu od doma in njegovo vodjo. Delo lahko zaposleni opravlja iz katerekoli lokacije, ki jo je za delo od doma navedel delodajalcu.

Ker pa se zavedamo pomena fleksibilnosti delovnega časa, bomo sčasoma uvajali tudi nove, dodatne oblike dela, za katere smo prepričani, da bodo v prihodnosti še povečale zadovoljstvo, produktivnost in učinkovitost naših zaposlenih.

2. Katerim sodelavcem je omogočeno delo od doma, koriščenje fleksibilnega delovnega časa?

Delo od doma je omogočeno vsem zaposlenim, kjer to dopuščata način in narava dela. To pomeni predvsem na režijskih delovnih mestih in tudi na določenem delu prodaje, kjer se prodaja vrši na daljavo. Zaradi specifične narave dela ga v tem trenutku ne moremo zagotoviti na področju logistike in prodaje v trgovskih centrih, kjer je nujno potrebna osebna prisotnost zaposlenih.

3. Koliko zaposlenih se odloči za koriščenje fleksibilnih oblik delovnega časa in zakaj?

Mesečno spremljamo koriščenje fleksibilnih oblik delovnega časa in vpliv le-teh na zavzetost zaposlenih pri delu. Zaenkrat se te oblike dela največ poslužujejo na področju informatike in marketinga, počasi si delo od doma utira pot tudi na druga področja našega poslovanja. Večjo dodano vrednost dela od doma opažamo tudi pri nižjem absentizmu, saj zaposleni, ki zaznajo slabše počutje, ostanejo na delu od doma in pri tem še vedno ustvarjajo dodano vrednost.

4. Kakšno je pri vas razmerje med delom v podjetju/pisarni in delom od doma?

Še vedno prevladuje delo v podjetju/pisarni, saj zaposleni, ne glede na možnost dela od doma, delovne pogoje v podjetju/pisarni še vedno občutijo kot dovolj dobre in stimulativne.

MERKUR smo ljudje slika 002 novo

5. Kako sledite opravljanju dela in delovnih nalog med zaposlenimi, ki delajo od doma? Uporabljate kakšne posebne programe?

V podjetju MERKUR menimo, da je za izvajanje dela od doma primarno še vedno najpomembnejše zaupanje vodje; posledično posebnih kontrol ne izvajamo. Vsi naši zaposleni, ki jim je omogočeno delo od doma, so opremljeni s sodobno opremo, ki vključuje prenosni računalnik in služben telefon, prav tako se kot podjetje poslužujemo uporabe več aplikacij za hitrejšo komunikacijo.

6. Opažate kakšne razlike pri učinkovitosti in uspešnosti pri delu zaposlenih, kadar delajo od doma?

Seveda opažamo. Zaposleni izpostavljajo predvsem prihranek časa za prihod in odhod z dela ter lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Predvsem slednje je zelo pomembno, ko ima zaposleni sredi delovnega dne kakšen nujen zasebni opravek ali želi izkoristiti lepo vreme za kakšno športno ali drugo aktivnost, njegova narava dela pa omogoča, da svoje delo opravi nekoliko kasneje, kot bi ga sicer. Kot delodajalec želimo in stremimo, da so naši zaposleni zadovoljni na vseh področjih svojega življenja, če to le lahko omogočimo, saj verjamemo, da s tem povečujemo zavzetost in učinkovitost pri delu.

7. Menite, da možnost dela od doma izboljšuje ravnovesje med delom in zasebnim življenjem?

Prepričani smo, da je delo od doma ena izmed aktivnosti, ki spodbuja »wellbeing« in vsesplošno dobro počutje. Zato bomo delo od doma omogočali še naprej na način in v mejah, kot nam omogoča narava dela.

8. Se pojavljajo kakšni negativni učinki dela od doma? Zabrisane meje med zasebnim in poklicnim življenjem, pomankanje stika s sodelavci – osamljenost itd.?

Negativne učinke smo zaznali zgolj ob množičnem delu od doma v času javnega zaprtja (Covid), ko smo na delu od doma vztrajali več mesecev, brez prekinitve. V tistem času smo opazili, da naši zaposleni pogrešajo druženje in pogovor, zato smo vodje ekip in oddelkov aktivno spodbujali k organiziranju t.i. virtualnih kavarn, s katerimi smo nadomestili pomanjkanje socializacije in lahkotnih pogovorov.

9. Se tudi v vašem podjetju nagibate k skrajšanemu delovnemu času?

Skrajšani delovni čas omogočamo že danes na željo zaposlenih, pri čemer so tudi vse ostale pravice zaenkrat sorazmerne glede na trajanje delovnega časa (z izjemo v primerih invalidnosti in starševstva). V prihodnosti pa verjamemo, da bo skrajšani delovni čas ena izmed uveljavljenih oblik dela, saj zaposleni, predvsem prihajajoče generacije, vse bolj cenijo svoj prosti čas, po drugi strani nam bo pa tehnologija omogočala, da se bomo zaposleni v večji meri posvečali predvsem delu, ki ustvarja dodano vrednost.

Pripravil: MERKUR trgovina d.o.o.

Kategorije: Novice za iskalce, Novice za delodajalce