Kako biti uspešen vodja?

Kako biti uspešen vodja v času, ko zaposleni od vas pričakujejo čedalje več?

Uspešen vodja ni samo tisti, ki uspešno predstavlja podjetje v javnosti, ampak mora znati od svojih zaposlenih izvleči tiste lastnosti, ki koristijo organizaciji. Danes je pomembno, da znajo vodje izkoristiti znanje in sposobnosti vsakega zaposlenega. Če bo zaposleni na določenem delovnem mestu uveljavljal vse svoje prednosti, pomeni, da je vodja dobro opravil svojo nalogo. Vodenje je torej sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja sodelavcev k doseganju želenih ciljev, ki je v sodobnih organizacijah vedno večji izziv, saj zahteva nove in pristne modele vodenja. Te je treba znati prilagajati glede na različne okoliščine, v katerih se oseba, ki opravlja delo vodje, znajde.

Tisti, ki želi voditi druge, mora najprej poznati sebe in svoje zmožnosti. Poznavanje svojih osebnostnih lastnosti je pomembno za to, da prepoznaš svoje prednosti in pomanjkljivosti ter temu prilagodiš slog vodenja. Če znaš dobro voditi samega sebe, boš znal voditi tudi zaposlene. Pri njih je treba znati prepoznati lastnosti, ki nam manjkajo. Dober vodja, ki deluje na podlagi zaupanja in visokih etičnih standardov, je namreč tisti, ki ga dopolnjujejo še boljši iz njegovega tima. Dober vodja mora zaposlenim omogočati tudi nenehno učenje in izpopolnjevanje, kar je še posebej pomembno danes, ko znanja v inovativnem in nenehno spreminjajočem se okolju hitro zastarajo. Zavedati se moramo, da lahko le na podlagi tega gradimo temelje za boljše rezultate v prihodnosti. Če želimo ostati konkurenčni in sposobni hitro reagirati tudi v kriznih razmerah, moramo že danes nujno vlagati v nova znanja in razvoj.

Nekateri avtorji opredelijo vodjo 21. stoletja opredelijo kot »prebujenega« vodjo, ki naj bi bil tisti, ki vodi s srcem in dušo. Poudarjajo, da mora narediti določene napake, reševati različne situacije – šele na podlagi tega postane zanesljiv, pošten in pravičen ter prilagodljiv za delo z ljudmi. Med nekaterimi ključnimi lastnostmi sodobnih vodij torej ne smejo manjkati: etičnost, poštenost, zaupanje, jasno oblikovane vrednote in izoblikovana vizija, spoštovanje drugih, strast in predanost za dosego zastavljenih ciljev, prilagodljivost okoliščinam in jemanje napak kot del osebnostne rasti. Pri vodenju podjetja ni točne formule uspeha, po kateri bi se lahko ravnali. Vodenje je pot, ki se nadaljuje skozi vso poklicno življenje.

Vsak vodja ima torej svojo pot do uspeha in vsaka je drugačna.

Vir: Saša Boštjančič, direktorica podjetja Moja zaposlitev d.o.o., www.mojazaposlitev.si

Kategorije: Novice za delodajalce