Kaj bodo letos preverjali delovni inšpektorji

Povzemamo, katera področja delovnopravne zakonodaje bodo v letošnjem letu zanimala delovne inšpektorje in katera podjetja bodo še posebej pod nadzorom.

Inšpektorat za delo je določil letošnje prioritete pri nadzoru na področju delovnopravnih razmerij. Po članku iz portala Finance povzemamo na katerih področjih delovnopravne zakonodaje se bodo lotili letos in katere panoge bodo najbolj na udaru.

Še vedno bo ostrejši nadzor nad espeji in honornarnimi delavci

Kot vsako leto, bodo inšpektorji tudi letos poostreno nadzirali sodelovanje podjetij z espeji in honorarnimi delavci. Torej, ali pri sodelovanju podjetja z zunanjimi sodelavci obstajajo elementi delovnega razmerja: to so prostovoljna vključitev v organiziran delovni proces delodajalca, plačilo za delo, osebno opravljanje dela, neprestano opravljanje dela, opravljanje dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Ob ugotovljeni kršitvi boste morali takšnega delavca ali zaposliti ali pa z njim prekiniti sodelovanje.

Poostreno nad kadrovske agencije in podjetja, ki najemajo agencijske delavce

Število napotenih oziroma agencijskih delavcev se vsako leto veča in Evropska Unija namerava letos v vseh članicah EU izvesti kampanjo za nadzor spoštovanja pravic napotenih oziroma agencijskih delavcev, kjer se bo priključil tudi slovenski inšpektorat za delo. Nadzirali bodo tako kadrovske agencije oziroma delodajalce, ki zagotavljajo delavce drugim podjetjem, kot tudi podjetja, ki najemajo takšne delavce. Zanimalo jih bo predvsem področje delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu.

Izplačevanje plač in regresov

Po ugotovitvah delovnih inšpektorjev se več kot tretjina kršitev zgodi na področju plačila za delo nanaša na izplačilo regresa, slaba tretjina pa na izplačilo plače - bodisi zamuda pri izplačilu bodisi neizplačilo. V Sloveniji menda še vedno nimamo kulture izpolnjevanja oziroma izplačevanja obveznosti do delavcev, zato bo tudi v letu 2017 na tem področju opravljeno večje število nadzorov.

Nadzor tudi delovni čas in odmori delavcev

Letos bodo bolj pod drobnogledom tudi spoštovanje določb glede delovnega časa, zagotavljanja počitkov in odmorov delavcev. "Delodajalci pogosto kršijo pravice delavcev do počitka med delovnim časom ter dnevnega in tedenskega odmora, ki so pomembne ne samo z vidika obnavljanja fizičnih moči delavca, temveč tudi z vidika njegove delovne učinkovitosti, dolgoročnega ohranjanja delovne sposobnosti ter varnosti in zdravja pri delu," pravijo na inšpektoratu. 

Delovna mesta prilagojena starejšim

Letos bodo inšpektorji pogledali predvsem kakovost opravljanja strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu - tako pri delodajalcih kot pri zunanjih strokovnih organizacijah z dovoljenji za delo. Pri tem izpostavljajo predvsem ustreznost prepoznavanja nevarnosti v delovnih procesih ter sprejemanje učinkovitih ukrepov za zmanjševanje tveganj. "Kakovostnejše izvajanje strokovnih nalog naj bi pripeljalo tudi do zniževanja števila delovnih nezgod," povejo na inšpektoratu. 

Zaradi staranja delovno aktivnega prebivalstva, bo letos inšpektorat tudi preverjal, kako podjetja prilagajajo delovna mesta v delovnih procesih za delavce vseh starostnih. Prav tako bodo preverjali področje zagotavljanja dostojnega delovnega okolja in varstvo pred vplivom psihosocialnih dejavnikov na zdravje zaposlenih.

Kdo bo pod ostrejšim nadzorom?

Delovni inšpektorji so konkretno napovedali poostrene nadzore nad:

  • na začasnih in premičnih gradbiščih,
  • pri delodajalcih v dejavnosti čiščenja,
  • v dejavnosti prometa bodo preverjali izvajanje delovnopravne zakonodaje in predpise s področja varnosti in zdravja pri delu;
  • v dejavnosti trgovine in obratovanja fitnes objektov bodo izvedli akcije nadzora nad izvajanjem delovnopravne zakonodaje;
  • akcije nadzora na področju varnosti in zdravja pri delu: v zvezi z zdravstvenim ogrožanjem delavcev na delovnih mestih, psihosocialnimi dejavniki tveganja na delovnih mestih in tudi nadzor glede obveščanja delavcev o varnosti in zdravju pri delu prek njihovih predstavnikov.

Inšpektorat za delo je tudi napovedal, da bodo pri nadziranju v panogi čiščenja k sodelovanju povabili tudi Finančno upravo (FURS), medtem ko se jim bo pri nadzoru v dejavnosti obratovanja fitnes objektov pridružila tudi policija.

Bodo pa delovni inšpektorji sodelovali tudi pri nadzorih drugih inšpektoratov. Tako bodo sodelovali tudi s tržnim inšpektoratom in gozdarsko inšpekcijo (pri nadzoru izvajalcev del v gozdovih, kjer bodo preverjali varnost pri delu).

Vir: Portal Finanace - članek Topjob, dne 9.3.2017

Kategorije: Novice za delodajalce