Jutri stopijo v veljavo novosti Zakona o urejanju trga

Z jutrišnjim dnem bodo v veljavo stopile sprejete novosti Zakona o urejanju trga dela, ki se v veliki meri tičejo tako brezposelnih, zaposlenih in delodajalcev.

Tako prenovljeni Zakon o urejanju trga dela kot tudi povsem nov Zakon o delovnih razmerjih je Državni zbor sprejel in potrdil v začetku marca tega leta, uradno pa pričen veljati z 12. aprilom 2013. Reforme trga dela bodo ključne na področjih zaposlovanja in iskanja zaposlitve, denarnega nadomestila za brezposelne in aktivne politike zaposlovanja.

Tukaj bomo izpostavili nekaj ključnih sprememb, ki se tičejo iskalcev in brezposelnih:
  • Delodajalec mora v pogodbi o zaposlitvi za določen čas navesti razlog za odpoved.
  • Agencijsko delo bo omejeno na 25-odstotno kvoto; agencijski delavci bodo lahko predstavljali le 25 odstotkov vseh zaposlenih na podjetju ali pri uporabniku agencijskega dela.
  • V primeru neuspešno opravljenega poskusnega dela je predvidena odpravnina.
  • Delavec bo lahko pogodbo o zaposlitvi razveljavil, če mu delodajalec tri mesece zapored ne bo plačal prispevkov za socialno varsnost.
  • Pisni obračun plače bo verodostojna listina, s katero bo delavec lahko vložil predlog za izvršbo.
  • Možnost, da denarno nadomestilo v trajanju 2 mesecev pridobijo tudi brezposelni, mlajši od 30 let, ki so bili zaposleni najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih.
  • Možnost, da se delavci prijavijo v evidenco iskalcev zaposlitve že v času odpovednega roka in dobijo pomoč pri iskanju nove zaposlitve.
  • Za starejše prejemnike denarnega nadomestila – podaljšanje pravice do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do upokojitve z enega na dve leti.

Ključne spremembe in novosti Zakona o urejanju trga dela v strnjeni obliki lahko preberete v dokumentu, ki si ga lahko prenesete tukaj.Viri: Zavod RS za zaposlovanje, pomurec.commddsz.gov.si

Kategorije: Novice za iskalce