Javno povabilo Zaposli.me za več kot 6.000 novih delovnih mest

Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje je na voljo novo javno povabilo Zaposli.me.

Za delodajalce je na voljo subvencija v znesku med 5.000 in 7.000 EUR, obeta pa se 6.138 novih zaposlitev. Javno povabilo je na voljo od 3.6.2016 in do najdlje 31.7.2016 oziroma do porabe sredstev.

Javno povabilo poteka sočasno s programom Spodbujanje zaposlovanja: Zaposli.me 2016/2017. Povabilo je namenjeno iskalcem zaposlitve, ki so stari 30 let ali več in se težje zaposlijo. Poleg tega je program skupaj z javnim povabilom namenjen tudi k zmanjšanju strukturnih neskladij delodajalcev in iskalcev zaposlitve. To pomeni, da program stremi k boljšemu skladju med ponudbo zaposlitve za iskalce ter med povpraševanjem delodajalcev na trgu dela.

Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati iskalci zaposlitev za pridobitev subvencionirane zaposlitve:

  • so starosti 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
  • so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
  • so starosti 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Subvencionirana zaposlitev mora trajati najmanj eno leto brez vmesnih prekinitev za polni delovni čas (40 ur na teden) oziroma za krajši delovni čas (v skladu z odločbo o invalidnosti). 

Višina subvencije za delodajalce pa je odvisna od števila kriterijev, kamor spadajo brezposelni ciljne skupine programa:

  • 5.000 EUR za osebo, ki ustreza enemu kriteriju,
  • 6.000 EUR za osebo, ki ustreza dvema kriterijema, 
  • 7.000 EUR za osebo, ki ustreza vsem trem kriterijem.

Več informacij o javnem povabilu Zaposli.me lahko preverite na sledeči povezavi.

Vir: www.ess.gov.si

Kategorije: Novice za iskalce